PHP Classes

File: public/js/lib/backbone/backbone-min.map

Recommend this page to a friend!
  Classes of Sergey Beskorovayniy  >  Silex MVC Blog  >  public/js/lib/backbone/backbone-min.map  >  Download  
File: public/js/lib/backbone/backbone-min.map
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Silex MVC Blog
MVC based blog using on the Silex micro-framework
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 33,550 bytes
 

Contents

Class file image Download
{"version":3,"file":"backbone-min.js","sources":["backbone.js"],"names":["factory","root","self","global","define","amd","_","$","exports","Backbone","require","e","jQuery","Zepto","ender","previousBackbone","slice","Array","prototype","VERSION","noConflict","this","emulateHTTP","emulateJSON","addMethod","length","method","attribute","value","iteratee","context","cb","defaultVal","args","call","arguments","unshift","apply","addUnderscoreMethods","Class","methods","each","instance","isFunction","isObject","_isModel","modelMatcher","isString","model","get","attrs","matcher","matches","attributes","Events","eventSplitter","eventsApi","events","name","callback","opts","i","names","keys","test","split","on","internalOn","obj","listening","_events","onApi","ctx","listeners","_listeners","id","listenTo","_listenId","uniqueId","listeningTo","_listeningTo","thisId","objId","count","options","handlers","push","off","offApi","stopListening","ids","isEmpty","remaining","j","handler","_callback","size","once","onceMap","bind","listenToOnce","map","offer","trigger","Math","max","triggerApi","objEvents","allEvents","all","triggerEvents","concat","ev","l","a1","a2","a3","unbind","extend","Model","cid","cidPrefix","collection","parse","defaults","result","set","changed","initialize","validationError","idAttribute","toJSON","clone","sync","attr","escape","has","key","val","_validate","unset","silent","changes","changing","_changing","_previousAttributes","current","prev","isEqual","_pending","clear","hasChanged","changedAttributes","diff","old","previous","previousAttributes","fetch","success","resp","serverAttrs","wrapError","save","validate","wait","isNew","patch","xhr","destroy","defer","url","base","urlError","replace","encodeURIComponent","constructor","isValid","error","modelMethods","values","pairs","invert","pick","omit","chain","Collection","models","comparator","_reset","reset","setOptions","add","remove","merge","addOptions","splice","array","insert","at","min","tail","singular","isArray","removed","_removeModels","toAdd","toRemove","modelMap","sort","sortable","sortAttr","existing","_prepareModel","_addReference","orderChanged","some","index","_removeReference","previousModels","pop","shift","modelId","_byId","where","first","findWhere","Error","sortBy","pluck","invoke","create","callbackOpts","indexOf","_onModelEvent","event","prevId","collectionMethods","forEach","collect","reduce","foldl","inject","reduceRight","foldr","find","detect","filter","select","reject","every","any","include","includes","contains","toArray","head","take","initial","rest","drop","last","without","difference","shuffle","lastIndexOf","sample","partition","groupBy","countBy","indexBy","View","viewOptions","_ensureElement","delegateEventSplitter","tagName","selector","$el","render","_removeElement","setElement","element","undelegateEvents","_setElement","delegateEvents","el","match","delegate","eventName","listener","undelegate","_createElement","document","createElement","className","_setAttributes","type","methodMap","params","dataType","data","contentType","JSON","stringify","_method","beforeSend","setRequestHeader","processData","textStatus","errorThrown","ajax","update","delete","read","Router","routes","_bindRoutes","optionalParam","namedParam","splatParam","escapeRegExp","route","isRegExp","_routeToRegExp","router","history","fragment","_extractParameters","execute","navigate","optional","RegExp","exec","param","decodeURIComponent","History","checkUrl","window","location","routeStripper","rootStripper","pathStripper","started","interval","atRoot","path","pathname","getSearch","matchRoot","decodeFragment","decodeURI","href","getHash","getPath","charAt","getFragment","_usePushState","_wantsHashChange","start","hashChange","_hasHashChange","documentMode","_useHashChange","_wantsPushState","pushState","_hasPushState","iframe","src","style","display","tabIndex","body","iWindow","insertBefore","firstChild","contentWindow","open","close","hash","addEventListener","attachEvent","_checkUrlInterval","setInterval","loadUrl","stop","removeEventListener","detachEvent","removeChild","clearInterval","title","_updateHash","assign","protoProps","staticProps","parent","child","Surrogate","__super__"],"mappings":"CAOC,SAASA,GAIR,GAAIC,SAAeC,OAAQ,UAAYA,KAAKA,MAAQA,MAAQA,YAC1CC,SAAU,UAAYA,OAAOA,QAAUA,QAAUA,MAGnE,UAAWC,UAAW,YAAcA,OAAOC,IAAK,CAC9CD,QAAQ,aAAc,SAAU,WAAY,SAASE,EAAGC,EAAGC,GAGzDP,EAAKQ,SAAWT,EAAQC,EAAMO,EAASF,EAAGC,SAIvC,UAAWC,WAAY,YAAa,CACzC,GAAIF,GAAII,QAAQ,cAAeH,CAC/B,KAAMA,EAAIG,QAAQ,UAAa,MAAMC,IACrCX,EAAQC,EAAMO,QAASF,EAAGC,OAGrB,CACLN,EAAKQ,SAAWT,EAAQC,KAAUA,EAAKK,EAAIL,EAAKW,QAAUX,EAAKY,OAASZ,EAAKa,OAASb,EAAKM,MAG7F,SAASN,EAAMQ,EAAUH,EAAGC,GAO5B,GAAIQ,GAAmBd,EAAKQ,QAG5B,IAAIO,GAAQC,MAAMC,UAAUF,KAG5BP,GAASU,QAAU,OAInBV,GAASF,EAAIA,CAIbE,GAASW,WAAa,WACpBnB,EAAKQ,SAAWM,CAChB,OAAOM,MAMTZ,GAASa,YAAc,KAMvBb,GAASc,YAAc,KASvB,IAAIC,GAAY,SAASC,EAAQC,EAAQC,GACvC,OAAQF,GACN,IAAK,GAAG,MAAO,YACb,MAAOnB,GAAEoB,GAAQL,KAAKM,IAExB,KAAK,GAAG,MAAO,UAASC,GACtB,MAAOtB,GAAEoB,GAAQL,KAAKM,GAAYC,GAEpC,KAAK,GAAG,MAAO,UAASC,EAAUC,GAChC,MAAOxB,GAAEoB,GAAQL,KAAKM,GAAYI,EAAGF,EAAUR,MAAOS,GAExD,KAAK,GAAG,MAAO,UAASD,EAAUG,EAAYF,GAC5C,MAAOxB,GAAEoB,GAAQL,KAAKM,GAAYI,EAAGF,EAAUR,MAAOW,EAAYF,GAEpE,SAAS,MAAO,YACd,GAAIG,GAAOjB,EAAMkB,KAAKC,UACtBF,GAAKG,QAAQf,KAAKM,GAClB,OAAOrB,GAAEoB,GAAQW,MAAM/B,EAAG2B,KAIhC,IAAIK,GAAuB,SAASC,EAAOC,EAASb,GAClDrB,EAAEmC,KAAKD,EAAS,SAASf,EAAQC,GAC/B,GAAIpB,EAAEoB,GAASa,EAAMrB,UAAUQ,GAAUF,EAAUC,EAAQC,EAAQC,KAKvE,IAAII,GAAK,SAASF,EAAUa,GAC1B,GAAIpC,EAAEqC,WAAWd,GAAW,MAAOA,EACnC,IAAIvB,EAAEsC,SAASf,KAAca,EAASG,SAAShB,GAAW,MAAOiB,GAAajB,EAC9E,IAAIvB,EAAEyC,SAASlB,GAAW,MAAO,UAASmB,GAAS,MAAOA,GAAMC,IAAIpB,GACpE,OAAOA,GAET,IAAIiB,GAAe,SAASI,GAC1B,GAAIC,GAAU7C,EAAE8C,QAAQF,EACxB,OAAO,UAASF,GACd,MAAOG,GAAQH,EAAMK,aAiBzB,IAAIC,GAAS7C,EAAS6C,SAGtB,IAAIC,GAAgB,KAKpB,IAAIC,GAAY,SAAS3B,EAAU4B,EAAQC,EAAMC,EAAUC,GACzD,GAAIC,GAAI,EAAGC,CACX,IAAIJ,SAAeA,KAAS,SAAU,CAEpC,GAAIC,QAAkB,IAAK,WAAaC,IAAQA,EAAK9B,cAAiB,GAAG8B,EAAK9B,QAAU6B,CACxF,KAAKG,EAAQxD,EAAEyD,KAAKL,GAAOG,EAAIC,EAAMrC,OAASoC,IAAK,CACjDJ,EAASD,EAAU3B,EAAU4B,EAAQK,EAAMD,GAAIH,EAAKI,EAAMD,IAAKD,QAE5D,IAAIF,GAAQH,EAAcS,KAAKN,GAAO,CAE3C,IAAKI,EAAQJ,EAAKO,MAAMV,GAAgBM,EAAIC,EAAMrC,OAAQoC,IAAK,CAC7DJ,EAAS5B,EAAS4B,EAAQK,EAAMD,GAAIF,EAAUC,QAE3C,CAELH,EAAS5B,EAAS4B,EAAQC,EAAMC,EAAUC,GAE5C,MAAOH,GAKTH,GAAOY,GAAK,SAASR,EAAMC,EAAU7B,GACnC,MAAOqC,GAAW9C,KAAMqC,EAAMC,EAAU7B,GAI1C,IAAIqC,GAAa,SAASC,EAAKV,EAAMC,EAAU7B,EAASuC,GACtDD,EAAIE,QAAUd,EAAUe,EAAOH,EAAIE,YAAeZ,EAAMC,GACpD7B,QAASA,EACT0C,IAAKJ,EACLC,UAAWA,GAGf,IAAIA,EAAW,CACb,GAAII,GAAYL,EAAIM,aAAeN,EAAIM,cACvCD,GAAUJ,EAAUM,IAAMN,EAG5B,MAAOD,GAMTd,GAAOsB,SAAY,SAASR,EAAKV,EAAMC,GACrC,IAAKS,EAAK,MAAO/C,KACjB,IAAIsD,GAAKP,EAAIS,YAAcT,EAAIS,UAAYvE,EAAEwE,SAAS,KACtD,IAAIC,GAAc1D,KAAK2D,eAAiB3D,KAAK2D,gBAC7C,IAAIX,GAAYU,EAAYJ,EAI5B,KAAKN,EAAW,CACd,GAAIY,GAAS5D,KAAKwD,YAAcxD,KAAKwD,UAAYvE,EAAEwE,SAAS,KAC5DT,GAAYU,EAAYJ,IAAOP,IAAKA,EAAKc,MAAOP,EAAIA,GAAIM,EAAQF,YAAaA,EAAaI,MAAO,GAInGhB,EAAWC,EAAKV,EAAMC,EAAUtC,KAAMgD,EACtC,OAAOhD,MAIT,IAAIkD,GAAQ,SAASd,EAAQC,EAAMC,EAAUyB,GAC3C,GAAIzB,EAAU,CACZ,GAAI0B,GAAW5B,EAAOC,KAAUD,EAAOC,MACvC,IAAI5B,GAAUsD,EAAQtD,QAAS0C,EAAMY,EAAQZ,IAAKH,EAAYe,EAAQf,SACtE,IAAIA,EAAWA,EAAUc,OAEzBE,GAASC,MAAO3B,SAAUA,EAAU7B,QAASA,EAAS0C,IAAK1C,GAAW0C,EAAKH,UAAWA,IAExF,MAAOZ,GAOTH,GAAOiC,IAAO,SAAS7B,EAAMC,EAAU7B,GACrC,IAAKT,KAAKiD,QAAS,MAAOjD,KAC1BA,MAAKiD,QAAUd,EAAUgC,EAAQnE,KAAKiD,QAASZ,EAAMC,GACjD7B,QAASA,EACT2C,UAAWpD,KAAKqD,YAEpB,OAAOrD,MAKTiC,GAAOmC,cAAiB,SAASrB,EAAKV,EAAMC,GAC1C,GAAIoB,GAAc1D,KAAK2D,YACvB,KAAKD,EAAa,MAAO1D,KAEzB,IAAIqE,GAAMtB,GAAOA,EAAIS,WAAavE,EAAEyD,KAAKgB,EAEzC,KAAK,GAAIlB,GAAI,EAAGA,EAAI6B,EAAIjE,OAAQoC,IAAK,CACnC,GAAIQ,GAAYU,EAAYW,EAAI7B,GAIhC,KAAKQ,EAAW,KAEhBA,GAAUD,IAAImB,IAAI7B,EAAMC,EAAUtC,MAEpC,GAAIf,EAAEqF,QAAQZ,GAAc1D,KAAK2D,iBAAoB,EAErD,OAAO3D,MAIT,IAAImE,GAAS,SAAS/B,EAAQC,EAAMC,EAAUyB,GAC5C,IAAK3B,EAAQ,MAEb,IAAII,GAAI,EAAGQ,CACX,IAAIvC,GAAUsD,EAAQtD,QAAS2C,EAAYW,EAAQX,SAGnD,KAAKf,IAASC,IAAa7B,EAAS,CAClC,GAAI4D,GAAMpF,EAAEyD,KAAKU,EACjB,MAAOZ,EAAI6B,EAAIjE,OAAQoC,IAAK,CAC1BQ,EAAYI,EAAUiB,EAAI7B,UACnBY,GAAUJ,EAAUM,UACpBN,GAAUU,YAAYV,EAAUa,OAEzC,OAGF,GAAIpB,GAAQJ,GAAQA,GAAQpD,EAAEyD,KAAKN,EACnC,MAAOI,EAAIC,EAAMrC,OAAQoC,IAAK,CAC5BH,EAAOI,EAAMD,EACb,IAAIwB,GAAW5B,EAAOC,EAGtB,KAAK2B,EAAU,KAGf,IAAIO,KACJ,KAAK,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIR,EAAS5D,OAAQoE,IAAK,CACxC,GAAIC,GAAUT,EAASQ,EACvB,IACElC,GAAYA,IAAamC,EAAQnC,UAC/BA,IAAamC,EAAQnC,SAASoC,WAC5BjE,GAAWA,IAAYgE,EAAQhE,QACnC,CACA8D,EAAUN,KAAKQ,OACV,CACLzB,EAAYyB,EAAQzB,SACpB,IAAIA,KAAeA,EAAUc,QAAU,EAAG,OACjCV,GAAUJ,EAAUM,UACpBN,GAAUU,YAAYV,EAAUa,SAM7C,GAAIU,EAAUnE,OAAQ,CACpBgC,EAAOC,GAAQkC,MACV,OACEnC,GAAOC,IAGlB,GAAIpD,EAAE0F,KAAKvC,GAAS,MAAOA,GAO7BH,GAAO2C,KAAQ,SAASvC,EAAMC,EAAU7B,GAEtC,GAAI2B,GAASD,EAAU0C,KAAaxC,EAAMC,EAAUrD,EAAE6F,KAAK9E,KAAKkE,IAAKlE,MACrE,OAAOA,MAAK6C,GAAGT,MAAa,GAAG3B,GAIjCwB,GAAO8C,aAAgB,SAAShC,EAAKV,EAAMC,GAEzC,GAAIF,GAASD,EAAU0C,KAAaxC,EAAMC,EAAUrD,EAAE6F,KAAK9E,KAAKoE,cAAepE,KAAM+C,GACrF,OAAO/C,MAAKuD,SAASR,EAAKX,GAK5B,IAAIyC,GAAU,SAASG,EAAK3C,EAAMC,EAAU2C,GAC1C,GAAI3C,EAAU,CACZ,GAAIsC,GAAOI,EAAI3C,GAAQpD,EAAE2F,KAAK,WAC5BK,EAAM5C,EAAMuC,EACZtC,GAAStB,MAAMhB,KAAMc,YAEvB8D,GAAKF,UAAYpC,EAEnB,MAAO0C,GAOT/C,GAAOiD,QAAW,SAAS7C,GACzB,IAAKrC,KAAKiD,QAAS,MAAOjD,KAE1B,IAAII,GAAS+E,KAAKC,IAAI,EAAGtE,UAAUV,OAAS,EAC5C,IAAIQ,GAAOhB,MAAMQ,EACjB,KAAK,GAAIoC,GAAI,EAAGA,EAAIpC,EAAQoC,IAAK5B,EAAK4B,GAAK1B,UAAU0B,EAAI,EAEzDL,GAAUkD,EAAYrF,KAAKiD,QAASZ,MAAW,GAAGzB,EAClD,OAAOZ,MAIT,IAAIqF,GAAa,SAASC,EAAWjD,EAAM3B,EAAIE,GAC7C,GAAI0E,EAAW,CACb,GAAIlD,GAASkD,EAAUjD,EACvB,IAAIkD,GAAYD,EAAUE,GAC1B,IAAIpD,GAAUmD,EAAWA,EAAYA,EAAU5F,OAC/C,IAAIyC,EAAQqD,EAAcrD,EAAQxB,EAClC,IAAI2E,EAAWE,EAAcF,GAAYlD,GAAMqD,OAAO9E,IAExD,MAAO0E,GAMT,IAAIG,GAAgB,SAASrD,EAAQxB,GACnC,GAAI+E,GAAInD,GAAK,EAAGoD,EAAIxD,EAAOhC,OAAQyF,EAAKjF,EAAK,GAAIkF,EAAKlF,EAAK,GAAImF,EAAKnF,EAAK,EACzE,QAAQA,EAAKR,QACX,IAAK,GAAG,QAASoC,EAAIoD,GAAID,EAAKvD,EAAOI,IAAIF,SAASzB,KAAK8E,EAAGxC,IAAM,OAChE,KAAK,GAAG,QAASX,EAAIoD,GAAID,EAAKvD,EAAOI,IAAIF,SAASzB,KAAK8E,EAAGxC,IAAK0C,EAAK,OACpE,KAAK,GAAG,QAASrD,EAAIoD,GAAID,EAAKvD,EAAOI,IAAIF,SAASzB,KAAK8E,EAAGxC,IAAK0C,EAAIC,EAAK,OACxE,KAAK,GAAG,QAAStD,EAAIoD,GAAID,EAAKvD,EAAOI,IAAIF,SAASzB,KAAK8E,EAAGxC,IAAK0C,EAAIC,EAAIC,EAAK,OAC5E,SAAS,QAASvD,EAAIoD,GAAID,EAAKvD,EAAOI,IAAIF,SAAStB,MAAM2E,EAAGxC,IAAKvC,EAAO,SAK5EqB,GAAO6C,KAAS7C,EAAOY,EACvBZ,GAAO+D,OAAS/D,EAAOiC,GAIvBjF,GAAEgH,OAAO7G,EAAU6C,EAYnB,IAAIiE,GAAQ9G,EAAS8G,MAAQ,SAASlE,EAAY+B,GAChD,GAAIlC,GAAQG,KACZ+B,KAAYA,KACZ/D,MAAKmG,IAAMlH,EAAEwE,SAASzD,KAAKoG,UAC3BpG,MAAKgC,aACL,IAAI+B,EAAQsC,WAAYrG,KAAKqG,WAAatC,EAAQsC,UAClD,IAAItC,EAAQuC,MAAOzE,EAAQ7B,KAAKsG,MAAMzE,EAAOkC,MAC7ClC,GAAQ5C,EAAEsH,YAAa1E,EAAO5C,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,YAC7CA,MAAKyG,IAAI5E,EAAOkC,EAChB/D,MAAK0G,UACL1G,MAAK2G,WAAW3F,MAAMhB,KAAMc,WAI9B7B,GAAEgH,OAAOC,EAAMrG,UAAWoC,GAGxByE,QAAS,KAGTE,gBAAiB,KAIjBC,YAAa,KAIbT,UAAW,IAIXO,WAAY,aAGZG,OAAQ,SAAS/C,GACf,MAAO9E,GAAE8H,MAAM/G,KAAKgC,aAKtBgF,KAAM,WACJ,MAAO5H,GAAS4H,KAAKhG,MAAMhB,KAAMc,YAInCc,IAAK,SAASqF,GACZ,MAAOjH,MAAKgC,WAAWiF,IAIzBC,OAAQ,SAASD,GACf,MAAOhI,GAAEiI,OAAOlH,KAAK4B,IAAIqF,KAK3BE,IAAK,SAASF,GACZ,MAAOjH,MAAK4B,IAAIqF,IAAS,MAI3BlF,QAAS,SAASF,GAChB,QAAS5C,EAAEuB,SAASqB,EAAO7B,MAAMA,KAAKgC,aAMxCyE,IAAK,SAASW,EAAKC,EAAKtD,GACtB,GAAIqD,GAAO,KAAM,MAAOpH,KAGxB,IAAI6B,EACJ,UAAWuF,KAAQ,SAAU,CAC3BvF,EAAQuF,CACRrD,GAAUsD,MACL,EACJxF,MAAYuF,GAAOC,EAGtBtD,IAAYA,KAGZ,KAAK/D,KAAKsH,UAAUzF,EAAOkC,GAAU,MAAO,MAG5C,IAAIwD,GAAaxD,EAAQwD,KACzB,IAAIC,GAAazD,EAAQyD,MACzB,IAAIC,KACJ,IAAIC,GAAa1H,KAAK2H,SACtB3H,MAAK2H,UAAY,IAEjB,KAAKD,EAAU,CACb1H,KAAK4H,oBAAsB3I,EAAE8H,MAAM/G,KAAKgC,WACxChC,MAAK0G,WAGP,GAAImB,GAAU7H,KAAKgC,UACnB,IAAI0E,GAAU1G,KAAK0G,OACnB,IAAIoB,GAAU9H,KAAK4H,mBAGnB,KAAK,GAAIX,KAAQpF,GAAO,CACtBwF,EAAMxF,EAAMoF,EACZ,KAAKhI,EAAE8I,QAAQF,EAAQZ,GAAOI,GAAMI,EAAQxD,KAAKgD,EACjD,KAAKhI,EAAE8I,QAAQD,EAAKb,GAAOI,GAAM,CAC/BX,EAAQO,GAAQI,MACX,OACEX,GAAQO,GAEjBM,QAAeM,GAAQZ,GAAQY,EAAQZ,GAAQI,EAIjDrH,KAAKsD,GAAKtD,KAAK4B,IAAI5B,KAAK6G,YAGxB,KAAKW,EAAQ,CACX,GAAIC,EAAQrH,OAAQJ,KAAKgI,SAAWjE,CACpC,KAAK,GAAIvB,GAAI,EAAGA,EAAIiF,EAAQrH,OAAQoC,IAAK,CACvCxC,KAAKkF,QAAQ,UAAYuC,EAAQjF,GAAIxC,KAAM6H,EAAQJ,EAAQjF,IAAKuB,IAMpE,GAAI2D,EAAU,MAAO1H,KACrB,KAAKwH,EAAQ,CACX,MAAOxH,KAAKgI,SAAU,CACpBjE,EAAU/D,KAAKgI,QACfhI,MAAKgI,SAAW,KAChBhI,MAAKkF,QAAQ,SAAUlF,KAAM+D,IAGjC/D,KAAKgI,SAAW,KAChBhI,MAAK2H,UAAY,KACjB,OAAO3H,OAKTuH,MAAO,SAASN,EAAMlD,GACpB,MAAO/D,MAAKyG,IAAIQ,MAAW,GAAGhI,EAAEgH,UAAWlC,GAAUwD,MAAO,SAI9DU,MAAO,SAASlE,GACd,GAAIlC,KACJ,KAAK,GAAIuF,KAAOpH,MAAKgC,WAAYH,EAAMuF,OAAY,EACnD,OAAOpH,MAAKyG,IAAI5E,EAAO5C,EAAEgH,UAAWlC,GAAUwD,MAAO,SAKvDW,WAAY,SAASjB,GACnB,GAAIA,GAAQ,KAAM,OAAQhI,EAAEqF,QAAQtE,KAAK0G,QACzC,OAAOzH,GAAEkI,IAAInH,KAAK0G,QAASO,IAS7BkB,kBAAmB,SAASC,GAC1B,IAAKA,EAAM,MAAOpI,MAAKkI,aAAejJ,EAAE8H,MAAM/G,KAAK0G,SAAW,KAC9D,IAAI2B,GAAMrI,KAAK2H,UAAY3H,KAAK4H,oBAAsB5H,KAAKgC,UAC3D,IAAI0E,KACJ,KAAK,GAAIO,KAAQmB,GAAM,CACrB,GAAIf,GAAMe,EAAKnB,EACf,IAAIhI,EAAE8I,QAAQM,EAAIpB,GAAOI,GAAM,QAC/BX,GAAQO,GAAQI,EAElB,MAAOpI,GAAE0F,KAAK+B,GAAWA,EAAU,OAKrC4B,SAAU,SAASrB,GACjB,GAAIA,GAAQ,OAASjH,KAAK4H,oBAAqB,MAAO,KACtD,OAAO5H,MAAK4H,oBAAoBX,IAKlCsB,mBAAoB,WAClB,MAAOtJ,GAAE8H,MAAM/G,KAAK4H,sBAKtBY,MAAO,SAASzE,GACdA,EAAU9E,EAAEgH,QAAQK,MAAO,MAAOvC,EAClC,IAAIpC,GAAQ3B,IACZ,IAAIyI,GAAU1E,EAAQ0E,OACtB1E,GAAQ0E,QAAU,SAASC,GACzB,GAAIC,GAAc5E,EAAQuC,MAAQ3E,EAAM2E,MAAMoC,EAAM3E,GAAW2E,CAC/D,KAAK/G,EAAM8E,IAAIkC,EAAa5E,GAAU,MAAO,MAC7C,IAAI0E,EAASA,EAAQ5H,KAAKkD,EAAQtD,QAASkB,EAAO+G,EAAM3E,EACxDpC,GAAMuD,QAAQ,OAAQvD,EAAO+G,EAAM3E,GAErC6E,GAAU5I,KAAM+D,EAChB,OAAO/D,MAAKgH,KAAK,OAAQhH,KAAM+D,IAMjC8E,KAAM,SAASzB,EAAKC,EAAKtD,GAEvB,GAAIlC,EACJ,IAAIuF,GAAO,YAAeA,KAAQ,SAAU,CAC1CvF,EAAQuF,CACRrD,GAAUsD,MACL,EACJxF,MAAYuF,GAAOC,EAGtBtD,EAAU9E,EAAEgH,QAAQ6C,SAAU,KAAMxC,MAAO,MAAOvC,EAClD,IAAIgF,GAAOhF,EAAQgF,IAKnB,IAAIlH,IAAUkH,EAAM,CAClB,IAAK/I,KAAKyG,IAAI5E,EAAOkC,GAAU,MAAO,WACjC,CACL,IAAK/D,KAAKsH,UAAUzF,EAAOkC,GAAU,MAAO,OAK9C,GAAIpC,GAAQ3B,IACZ,IAAIyI,GAAU1E,EAAQ0E,OACtB,IAAIzG,GAAahC,KAAKgC,UACtB+B,GAAQ0E,QAAU,SAASC,GAEzB/G,EAAMK,WAAaA,CACnB,IAAI2G,GAAc5E,EAAQuC,MAAQ3E,EAAM2E,MAAMoC,EAAM3E,GAAW2E,CAC/D,IAAIK,EAAMJ,EAAc1J,EAAEgH,UAAWpE,EAAO8G,EAC5C,IAAIA,IAAgBhH,EAAM8E,IAAIkC,EAAa5E,GAAU,MAAO,MAC5D,IAAI0E,EAASA,EAAQ5H,KAAKkD,EAAQtD,QAASkB,EAAO+G,EAAM3E,EACxDpC,GAAMuD,QAAQ,OAAQvD,EAAO+G,EAAM3E,GAErC6E,GAAU5I,KAAM+D,EAGhB,IAAIlC,GAASkH,EAAM/I,KAAKgC,WAAa/C,EAAEgH,UAAWjE,EAAYH,EAE9D,IAAIxB,GAASL,KAAKgJ,QAAU,SAAYjF,EAAQkF,MAAQ,QAAU,QAClE,IAAI5I,IAAW,UAAY0D,EAAQlC,MAAOkC,EAAQlC,MAAQA,CAC1D,IAAIqH,GAAMlJ,KAAKgH,KAAK3G,EAAQL,KAAM+D,EAGlC/D,MAAKgC,WAAaA,CAElB,OAAOkH,IAMTC,QAAS,SAASpF,GAChBA,EAAUA,EAAU9E,EAAE8H,MAAMhD,KAC5B,IAAIpC,GAAQ3B,IACZ,IAAIyI,GAAU1E,EAAQ0E,OACtB,IAAIM,GAAOhF,EAAQgF,IAEnB,IAAII,GAAU,WACZxH,EAAMyC,eACNzC,GAAMuD,QAAQ,UAAWvD,EAAOA,EAAM0E,WAAYtC,GAGpDA,GAAQ0E,QAAU,SAASC,GACzB,GAAIK,EAAMI,GACV,IAAIV,EAASA,EAAQ5H,KAAKkD,EAAQtD,QAASkB,EAAO+G,EAAM3E,EACxD,KAAKpC,EAAMqH,QAASrH,EAAMuD,QAAQ,OAAQvD,EAAO+G,EAAM3E,GAGzD,IAAImF,GAAM,KACV,IAAIlJ,KAAKgJ,QAAS,CAChB/J,EAAEmK,MAAMrF,EAAQ0E,aACX,CACLG,EAAU5I,KAAM+D,EAChBmF,GAAMlJ,KAAKgH,KAAK,SAAUhH,KAAM+D,GAElC,IAAKgF,EAAMI,GACX,OAAOD,IAMTG,IAAK,WACH,GAAIC,GACFrK,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,YACff,EAAEuH,OAAOxG,KAAKqG,WAAY,QAC1BkD,GACF,IAAIvJ,KAAKgJ,QAAS,MAAOM,EACzB,IAAIhG,GAAKtD,KAAK4B,IAAI5B,KAAK6G,YACvB,OAAOyC,GAAKE,QAAQ,SAAU,OAASC,mBAAmBnG,IAK5DgD,MAAO,SAASoC,EAAM3E,GACpB,MAAO2E,IAIT3B,MAAO,WACL,MAAO,IAAI/G,MAAK0J,YAAY1J,KAAKgC,aAInCgH,MAAO,WACL,OAAQhJ,KAAKmH,IAAInH,KAAK6G,cAIxB8C,QAAS,SAAS5F,GAChB,MAAO/D,MAAKsH,aAAcrI,EAAEsH,UAAUuC,SAAU,MAAO/E,KAKzDuD,UAAW,SAASzF,EAAOkC,GACzB,IAAKA,EAAQ+E,WAAa9I,KAAK8I,SAAU,MAAO,KAChDjH,GAAQ5C,EAAEgH,UAAWjG,KAAKgC,WAAYH,EACtC,IAAI+H,GAAQ5J,KAAK4G,gBAAkB5G,KAAK8I,SAASjH,EAAOkC,IAAY,IACpE,KAAK6F,EAAO,MAAO,KACnB5J,MAAKkF,QAAQ,UAAWlF,KAAM4J,EAAO3K,EAAEgH,OAAOlC,GAAU6C,gBAAiBgD,IACzE,OAAO,SAOX,IAAIC,IAAiBnH,KAAM,EAAGoH,OAAQ,EAAGC,MAAO,EAAGC,OAAQ,EAAGC,KAAM,EAChEC,KAAM,EAAGC,MAAO,EAAG7F,QAAS,EAGhCrD,GAAqBiF,EAAO2D,EAAc,aAe1C,IAAIO,GAAahL,EAASgL,WAAa,SAASC,EAAQtG,GACtDA,IAAYA,KACZ,IAAIA,EAAQpC,MAAO3B,KAAK2B,MAAQoC,EAAQpC,KACxC,IAAIoC,EAAQuG,iBAAoB,GAAGtK,KAAKsK,WAAavG,EAAQuG,UAC7DtK,MAAKuK,QACLvK,MAAK2G,WAAW3F,MAAMhB,KAAMc,UAC5B,IAAIuJ,EAAQrK,KAAKwK,MAAMH,EAAQpL,EAAEgH,QAAQuB,OAAQ,MAAOzD,IAI1D,IAAI0G,IAAcC,IAAK,KAAMC,OAAQ,KAAMC,MAAO,KAClD,IAAIC,IAAcH,IAAK,KAAMC,OAAQ,MAGrC,IAAIG,GAAS,SAASC,EAAOC,EAAQC,GACnCA,EAAK9F,KAAK+F,IAAI/F,KAAKC,IAAI6F,EAAI,GAAIF,EAAM3K,OACrC,IAAI+K,GAAOvL,MAAMmL,EAAM3K,OAAS6K,EAChC,IAAI7K,GAAS4K,EAAO5K,MACpB,KAAK,GAAIoC,GAAI,EAAGA,EAAI2I,EAAK/K,OAAQoC,IAAK2I,EAAK3I,GAAKuI,EAAMvI,EAAIyI,EAC1D,KAAKzI,EAAI,EAAGA,EAAIpC,EAAQoC,IAAKuI,EAAMvI,EAAIyI,GAAMD,EAAOxI,EACpD,KAAKA,EAAI,EAAGA,EAAI2I,EAAK/K,OAAQoC,IAAKuI,EAAMvI,EAAIpC,EAAS6K,GAAME,EAAK3I,GAIlEvD,GAAEgH,OAAOmE,EAAWvK,UAAWoC,GAI7BN,MAAOuE,EAIPS,WAAY,aAIZG,OAAQ,SAAS/C,GACf,MAAO/D,MAAKgF,IAAI,SAASrD,GAAS,MAAOA,GAAMmF,OAAO/C,MAIxDiD,KAAM,WACJ,MAAO5H,GAAS4H,KAAKhG,MAAMhB,KAAMc,YAMnC4J,IAAK,SAASL,EAAQtG,GACpB,MAAO/D,MAAKyG,IAAI4D,EAAQpL,EAAEgH,QAAQ2E,MAAO,OAAQ7G,EAAS8G,KAI5DF,OAAQ,SAASN,EAAQtG,GACvBA,EAAU9E,EAAEgH,UAAWlC,EACvB,IAAIqH,IAAYnM,EAAEoM,QAAQhB,EAC1BA,GAASe,GAAYf,GAAUpL,EAAE8H,MAAMsD,EACvC,IAAIiB,GAAUtL,KAAKuL,cAAclB,EAAQtG,EACzC,KAAKA,EAAQyD,QAAU8D,EAAStL,KAAKkF,QAAQ,SAAUlF,KAAM+D,EAC7D,OAAOqH,GAAWE,EAAQ,GAAKA,GAOjC7E,IAAK,SAAS4D,EAAQtG,GACpB,GAAIsG,GAAU,KAAM,MAEpBtG,GAAU9E,EAAEsH,YAAaxC,EAAS0G,EAClC,IAAI1G,EAAQuC,QAAUtG,KAAKwB,SAAS6I,GAASA,EAASrK,KAAKsG,MAAM+D,EAAQtG,EAEzE,IAAIqH,IAAYnM,EAAEoM,QAAQhB,EAC1BA,GAASe,GAAYf,GAAUA,EAAO1K,OAEtC,IAAIsL,GAAKlH,EAAQkH,EACjB,IAAIA,GAAM,KAAMA,GAAMA,CACtB,IAAIA,EAAK,EAAGA,GAAMjL,KAAKI,OAAS,CAEhC,IAAIqG,KACJ,IAAI+E,KACJ,IAAIC,KACJ,IAAIC,KAEJ,IAAIhB,GAAM3G,EAAQ2G,GAClB,IAAIE,GAAQ7G,EAAQ6G,KACpB,IAAID,GAAS5G,EAAQ4G,MAErB,IAAIgB,GAAO,KACX,IAAIC,GAAW5L,KAAKsK,YAAeW,GAAM,MAASlH,EAAQ4H,OAAS,KACnE,IAAIE,GAAW5M,EAAEyC,SAAS1B,KAAKsK,YAActK,KAAKsK,WAAa,IAI/D,IAAI3I,EACJ,KAAK,GAAIa,GAAI,EAAGA,EAAI6H,EAAOjK,OAAQoC,IAAK,CACtCb,EAAQ0I,EAAO7H,EAIf,IAAIsJ,GAAW9L,KAAK4B,IAAID,EACxB,IAAImK,EAAU,CACZ,GAAIlB,GAASjJ,IAAUmK,EAAU,CAC/B,GAAIjK,GAAQ7B,KAAKwB,SAASG,GAASA,EAAMK,WAAaL,CACtD,IAAIoC,EAAQuC,MAAOzE,EAAQiK,EAASxF,MAAMzE,EAAOkC,EACjD+H,GAASrF,IAAI5E,EAAOkC,EACpB,IAAI6H,IAAaD,EAAMA,EAAOG,EAAS5D,WAAW2D,GAEpD,IAAKH,EAASI,EAAS3F,KAAM,CAC3BuF,EAASI,EAAS3F,KAAO,IACzBM,GAAIxC,KAAK6H,GAEXzB,EAAO7H,GAAKsJ,MAGP,IAAIpB,EAAK,CACd/I,EAAQ0I,EAAO7H,GAAKxC,KAAK+L,cAAcpK,EAAOoC,EAC9C,IAAIpC,EAAO,CACT6J,EAAMvH,KAAKtC,EACX3B,MAAKgM,cAAcrK,EAAOoC,EAC1B2H,GAAS/J,EAAMwE,KAAO,IACtBM,GAAIxC,KAAKtC,KAMf,GAAIgJ,EAAQ,CACV,IAAKnI,EAAI,EAAGA,EAAIxC,KAAKI,OAAQoC,IAAK,CAChCb,EAAQ3B,KAAKqK,OAAO7H,EACpB,KAAKkJ,EAAS/J,EAAMwE,KAAMsF,EAASxH,KAAKtC,GAE1C,GAAI8J,EAASrL,OAAQJ,KAAKuL,cAAcE,EAAU1H,GAIpD,GAAIkI,GAAe,KACnB,IAAIzC,IAAWoC,GAAYlB,GAAOC,CAClC,IAAIlE,EAAIrG,QAAUoJ,EAAS,CACzByC,EAAejM,KAAKI,QAAUqG,EAAIrG,QAAUnB,EAAEiN,KAAKlM,KAAKqK,OAAQ,SAAS1I,EAAOwK,GAC9E,MAAOxK,KAAU8E,EAAI0F,IAEvBnM,MAAKqK,OAAOjK,OAAS,CACrB0K,GAAO9K,KAAKqK,OAAQ5D,EAAK,EACzBzG,MAAKI,OAASJ,KAAKqK,OAAOjK,WACrB,IAAIoL,EAAMpL,OAAQ,CACvB,GAAIwL,EAAUD,EAAO,IACrBb,GAAO9K,KAAKqK,OAAQmB,EAAOP,GAAM,KAAOjL,KAAKI,OAAS6K,EACtDjL,MAAKI,OAASJ,KAAKqK,OAAOjK,OAI5B,GAAIuL,EAAM3L,KAAK2L,MAAMnE,OAAQ,MAG7B,KAAKzD,EAAQyD,OAAQ,CACnB,IAAKhF,EAAI,EAAGA,EAAIgJ,EAAMpL,OAAQoC,IAAK,CACjC,GAAIyI,GAAM,KAAMlH,EAAQoI,MAAQlB,EAAKzI,CACrCb,GAAQ6J,EAAMhJ,EACdb,GAAMuD,QAAQ,MAAOvD,EAAO3B,KAAM+D,GAEpC,GAAI4H,GAAQM,EAAcjM,KAAKkF,QAAQ,OAAQlF,KAAM+D,EACrD,IAAIyH,EAAMpL,QAAUqL,EAASrL,OAAQJ,KAAKkF,QAAQ,SAAUlF,KAAM+D,GAIpE,MAAOqH,GAAWf,EAAO,GAAKA,GAOhCG,MAAO,SAASH,EAAQtG,GACtBA,EAAUA,EAAU9E,EAAE8H,MAAMhD,KAC5B,KAAK,GAAIvB,GAAI,EAAGA,EAAIxC,KAAKqK,OAAOjK,OAAQoC,IAAK,CAC3CxC,KAAKoM,iBAAiBpM,KAAKqK,OAAO7H,GAAIuB,GAExCA,EAAQsI,eAAiBrM,KAAKqK,MAC9BrK,MAAKuK,QACLF,GAASrK,KAAK0K,IAAIL,EAAQpL,EAAEgH,QAAQuB,OAAQ,MAAOzD,GACnD,KAAKA,EAAQyD,OAAQxH,KAAKkF,QAAQ,QAASlF,KAAM+D,EACjD,OAAOsG,IAITpG,KAAM,SAAStC,EAAOoC,GACpB,MAAO/D,MAAK0K,IAAI/I,EAAO1C,EAAEgH,QAAQgF,GAAIjL,KAAKI,QAAS2D,KAIrDuI,IAAK,SAASvI,GACZ,GAAIpC,GAAQ3B,KAAKiL,GAAGjL,KAAKI,OAAS,EAClC,OAAOJ,MAAK2K,OAAOhJ,EAAOoC,IAI5BhD,QAAS,SAASY,EAAOoC,GACvB,MAAO/D,MAAK0K,IAAI/I,EAAO1C,EAAEgH,QAAQgF,GAAI,GAAIlH,KAI3CwI,MAAO,SAASxI,GACd,GAAIpC,GAAQ3B,KAAKiL,GAAG,EACpB,OAAOjL,MAAK2K,OAAOhJ,EAAOoC,IAI5BpE,MAAO,WACL,MAAOA,GAAMqB,MAAMhB,KAAKqK,OAAQvJ,YAIlCc,IAAK,SAASmB,GACZ,GAAIA,GAAO,KAAM,WAAY,EAC7B,IAAIO,GAAKtD,KAAKwM,QAAQxM,KAAKwB,SAASuB,GAAOA,EAAIf,WAAae,EAC5D,OAAO/C,MAAKyM,MAAM1J,IAAQ/C,KAAKyM,MAAMnJ,IAAOtD,KAAKyM,MAAM1J,EAAIoD,MAI7D8E,GAAI,SAASkB,GACX,GAAIA,EAAQ,EAAGA,GAASnM,KAAKI,MAC7B,OAAOJ,MAAKqK,OAAO8B,IAKrBO,MAAO,SAAS7K,EAAO8K,GACrB,MAAO3M,MAAK2M,EAAQ,OAAS,UAAU9K,IAKzC+K,UAAW,SAAS/K,GAClB,MAAO7B,MAAK0M,MAAM7K,EAAO,OAM3B8J,KAAM,SAAS5H,GACb,GAAIuG,GAAatK,KAAKsK,UACtB,KAAKA,EAAY,KAAM,IAAIuC,OAAM,yCACjC9I,KAAYA,KAEZ,IAAI3D,GAASkK,EAAWlK,MACxB,IAAInB,EAAEqC,WAAWgJ,GAAaA,EAAarL,EAAE6F,KAAKwF,EAAYtK,KAG9D,IAAII,IAAW,GAAKnB,EAAEyC,SAAS4I,GAAa,CAC1CtK,KAAKqK,OAASrK,KAAK8M,OAAOxC,OACrB,CACLtK,KAAKqK,OAAOsB,KAAKrB,GAEnB,IAAKvG,EAAQyD,OAAQxH,KAAKkF,QAAQ,OAAQlF,KAAM+D,EAChD,OAAO/D,OAIT+M,MAAO,SAAS9F,GACd,MAAOhI,GAAE+N,OAAOhN,KAAKqK,OAAQ,MAAOpD,IAMtCuB,MAAO,SAASzE,GACdA,EAAU9E,EAAEgH,QAAQK,MAAO,MAAOvC,EAClC,IAAI0E,GAAU1E,EAAQ0E,OACtB,IAAIpC,GAAarG,IACjB+D,GAAQ0E,QAAU,SAASC,GACzB,GAAIrI,GAAS0D,EAAQyG,MAAQ,QAAU,KACvCnE,GAAWhG,GAAQqI,EAAM3E,EACzB,IAAI0E,EAASA,EAAQ5H,KAAKkD,EAAQtD,QAAS4F,EAAYqC,EAAM3E,EAC7DsC,GAAWnB,QAAQ,OAAQmB,EAAYqC,EAAM3E,GAE/C6E,GAAU5I,KAAM+D,EAChB,OAAO/D,MAAKgH,KAAK,OAAQhH,KAAM+D,IAMjCkJ,OAAQ,SAAStL,EAAOoC,GACtBA,EAAUA,EAAU9E,EAAE8H,MAAMhD,KAC5B,IAAIgF,GAAOhF,EAAQgF,IACnBpH,GAAQ3B,KAAK+L,cAAcpK,EAAOoC,EAClC,KAAKpC,EAAO,MAAO,MACnB,KAAKoH,EAAM/I,KAAK0K,IAAI/I,EAAOoC,EAC3B,IAAIsC,GAAarG,IACjB,IAAIyI,GAAU1E,EAAQ0E,OACtB1E,GAAQ0E,QAAU,SAAS9G,EAAO+G,EAAMwE,GACtC,GAAInE,EAAM1C,EAAWqE,IAAI/I,EAAOuL,EAChC,IAAIzE,EAASA,EAAQ5H,KAAKqM,EAAazM,QAASkB,EAAO+G,EAAMwE,GAE/DvL,GAAMkH,KAAK,KAAM9E,EACjB,OAAOpC,IAKT2E,MAAO,SAASoC,EAAM3E,GACpB,MAAO2E,IAIT3B,MAAO,WACL,MAAO,IAAI/G,MAAK0J,YAAY1J,KAAKqK,QAC/B1I,MAAO3B,KAAK2B,MACZ2I,WAAYtK,KAAKsK,cAKrBkC,QAAS,SAAU3K,GACjB,MAAOA,GAAM7B,KAAK2B,MAAM9B,UAAUgH,aAAe,OAKnD0D,OAAQ,WACNvK,KAAKI,OAAS,CACdJ,MAAKqK,SACLrK,MAAKyM,UAKPV,cAAe,SAASlK,EAAOkC,GAC7B,GAAI/D,KAAKwB,SAASK,GAAQ,CACxB,IAAKA,EAAMwE,WAAYxE,EAAMwE,WAAarG,IAC1C,OAAO6B,GAETkC,EAAUA,EAAU9E,EAAE8H,MAAMhD,KAC5BA,GAAQsC,WAAarG,IACrB,IAAI2B,GAAQ,GAAI3B,MAAK2B,MAAME,EAAOkC,EAClC,KAAKpC,EAAMiF,gBAAiB,MAAOjF,EACnC3B,MAAKkF,QAAQ,UAAWlF,KAAM2B,EAAMiF,gBAAiB7C,EACrD,OAAO,QAITwH,cAAe,SAASlB,EAAQtG,GAC9B,GAAIuH,KACJ,KAAK,GAAI9I,GAAI,EAAGA,EAAI6H,EAAOjK,OAAQoC,IAAK,CACtC,GAAIb,GAAQ3B,KAAK4B,IAAIyI,EAAO7H,GAC5B,KAAKb,EAAO,QAEZ,IAAIwK,GAAQnM,KAAKmN,QAAQxL,EACzB3B,MAAKqK,OAAOS,OAAOqB,EAAO,EAC1BnM,MAAKI,QAEL,KAAK2D,EAAQyD,OAAQ,CACnBzD,EAAQoI,MAAQA,CAChBxK,GAAMuD,QAAQ,SAAUvD,EAAO3B,KAAM+D,GAGvCuH,EAAQrH,KAAKtC,EACb3B,MAAKoM,iBAAiBzK,EAAOoC,GAE/B,MAAOuH,GAAQlL,OAASkL,EAAU,OAKpC9J,SAAU,SAAUG,GAClB,MAAOA,aAAiBuE,IAI1B8F,cAAe,SAASrK,EAAOoC,GAC7B/D,KAAKyM,MAAM9K,EAAMwE,KAAOxE,CACxB,IAAI2B,GAAKtD,KAAKwM,QAAQ7K,EAAMK,WAC5B,IAAIsB,GAAM,KAAMtD,KAAKyM,MAAMnJ,GAAM3B,CACjCA,GAAMkB,GAAG,MAAO7C,KAAKoN,cAAepN,OAItCoM,iBAAkB,SAASzK,EAAOoC,SACzB/D,MAAKyM,MAAM9K,EAAMwE,IACxB,IAAI7C,GAAKtD,KAAKwM,QAAQ7K,EAAMK,WAC5B,IAAIsB,GAAM,WAAatD,MAAKyM,MAAMnJ,EAClC,IAAItD,OAAS2B,EAAM0E,iBAAmB1E,GAAM0E,UAC5C1E,GAAMuC,IAAI,MAAOlE,KAAKoN,cAAepN,OAOvCoN,cAAe,SAASC,EAAO1L,EAAO0E,EAAYtC,GAChD,IAAKsJ,IAAU,OAASA,IAAU,WAAahH,IAAerG,KAAM,MACpE,IAAIqN,IAAU,UAAWrN,KAAK2K,OAAOhJ,EAAOoC,EAC5C,IAAIsJ,IAAU,SAAU,CACtB,GAAIC,GAAStN,KAAKwM,QAAQ7K,EAAM4G,qBAChC,IAAIjF,GAAKtD,KAAKwM,QAAQ7K,EAAMK,WAC5B,IAAIsL,IAAWhK,EAAI,CACjB,GAAIgK,GAAU,WAAatN,MAAKyM,MAAMa,EACtC,IAAIhK,GAAM,KAAMtD,KAAKyM,MAAMnJ,GAAM3B,GAGrC3B,KAAKkF,QAAQlE,MAAMhB,KAAMc,aAQ7B,IAAIyM,IAAsBC,QAAS,EAAGpM,KAAM,EAAG4D,IAAK,EAAGyI,QAAS,EAAGC,OAAQ,EACvEC,MAAO,EAAGC,OAAQ,EAAGC,YAAa,EAAGC,MAAO,EAAGC,KAAM,EAAGC,OAAQ,EAAGC,OAAQ,EAC3EC,OAAQ,EAAGC,OAAQ,EAAGC,MAAO,EAAG5I,IAAK,EAAG0G,KAAM,EAAGmC,IAAK,EAAGC,QAAS,EAAGC,SAAU,EAC/EC,SAAU,EAAGxB,OAAQ,EAAG5H,IAAK,EAAG8F,IAAK,EAAGuD,QAAS,EAAG9J,KAAM,EAAGgI,MAAO,EACpE+B,KAAM,EAAGC,KAAM,EAAGC,QAAS,EAAGC,KAAM,EAAG1D,KAAM,EAAG2D,KAAM,EAAGC,KAAM,EAC/DC,QAAS,EAAGC,WAAY,EAAG9B,QAAS,EAAG+B,QAAS,EAAGC,YAAa,EAChE7K,QAAS,EAAG6F,MAAO,EAAGiF,OAAQ,EAAGC,UAAW,EAAGC,QAAS,EAAGC,QAAS,EACpEzC,OAAQ,EAAG0C,QAAS,EAGxBvO,GAAqBmJ,EAAYmD,EAAmB,SAepD,IAAIkC,GAAOrQ,EAASqQ,KAAO,SAAS1L,GAClC/D,KAAKmG,IAAMlH,EAAEwE,SAAS,OACtBxE,GAAEgH,OAAOjG,KAAMf,EAAEgL,KAAKlG,EAAS2L,GAC/B1P,MAAK2P,gBACL3P,MAAK2G,WAAW3F,MAAMhB,KAAMc,WAI9B,IAAI8O,GAAwB,gBAG5B,IAAIF,IAAe,QAAS,aAAc,KAAM,KAAM,aAAc,YAAa,UAAW,SAG5FzQ,GAAEgH,OAAOwJ,EAAK5P,UAAWoC,GAGvB4N,QAAS,MAIT3Q,EAAG,SAAS4Q,GACV,MAAO9P,MAAK+P,IAAIhC,KAAK+B,IAKvBnJ,WAAY,aAKZqJ,OAAQ,WACN,MAAOhQ,OAKT2K,OAAQ,WACN3K,KAAKiQ,gBACLjQ,MAAKoE,eACL,OAAOpE,OAMTiQ,eAAgB,WACdjQ,KAAK+P,IAAIpF,UAKXuF,WAAY,SAASC,GACnBnQ,KAAKoQ,kBACLpQ,MAAKqQ,YAAYF,EACjBnQ,MAAKsQ,gBACL,OAAOtQ,OAQTqQ,YAAa,SAASE,GACpBvQ,KAAK+P,IAAMQ,YAAcnR,GAASF,EAAIqR,EAAKnR,EAASF,EAAEqR,EACtDvQ,MAAKuQ,GAAKvQ,KAAK+P,IAAI,IAgBrBO,eAAgB,SAASlO,GACvBA,IAAWA,EAASnD,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,UACnC,KAAKoC,EAAQ,MAAOpC,KACpBA,MAAKoQ,kBACL,KAAK,GAAIhJ,KAAOhF,GAAQ,CACtB,GAAI/B,GAAS+B,EAAOgF,EACpB,KAAKnI,EAAEqC,WAAWjB,GAASA,EAASL,KAAKK,EACzC,KAAKA,EAAQ,QACb,IAAImQ,GAAQpJ,EAAIoJ,MAAMZ,EACtB5P,MAAKyQ,SAASD,EAAM,GAAIA,EAAM,GAAIvR,EAAE6F,KAAKzE,EAAQL,OAEnD,MAAOA,OAMTyQ,SAAU,SAASC,EAAWZ,EAAUa,GACtC3Q,KAAK+P,IAAIlN,GAAG6N,EAAY,kBAAoB1Q,KAAKmG,IAAK2J,EAAUa,EAChE,OAAO3Q,OAMToQ,iBAAkB,WAChB,GAAIpQ,KAAK+P,IAAK/P,KAAK+P,IAAI7L,IAAI,kBAAoBlE,KAAKmG,IACpD,OAAOnG,OAKT4Q,WAAY,SAASF,EAAWZ,EAAUa,GACxC3Q,KAAK+P,IAAI7L,IAAIwM,EAAY,kBAAoB1Q,KAAKmG,IAAK2J,EAAUa,EACjE,OAAO3Q,OAKT6Q,eAAgB,SAAShB,GACvB,MAAOiB,UAASC,cAAclB,IAOhCF,eAAgB,WACd,IAAK3P,KAAKuQ,GAAI,CACZ,GAAI1O,GAAQ5C,EAAEgH,UAAWhH,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,cACxC,IAAIA,KAAKsD,GAAIzB,EAAMyB,GAAKrE,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,KACvC,IAAIA,KAAKgR,UAAWnP,EAAM,SAAW5C,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,YACpDA,MAAKkQ,WAAWlQ,KAAK6Q,eAAe5R,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,YACnDA,MAAKiR,eAAepP,OACf,CACL7B,KAAKkQ,WAAWjR,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,SAMnCiR,eAAgB,SAASjP,GACvBhC,KAAK+P,IAAI9I,KAAKjF,KAuBlB5C,GAAS4H,KAAO,SAAS3G,EAAQsB,EAAOoC,GACtC,GAAImN,GAAOC,EAAU9Q,EAGrBpB,GAAEsH,SAASxC,IAAYA,OACrB9D,YAAab,EAASa,YACtBC,YAAad,EAASc,aAIxB,IAAIkR,IAAUF,KAAMA,EAAMG,SAAU,OAGpC,KAAKtN,EAAQsF,IAAK,CAChB+H,EAAO/H,IAAMpK,EAAEuH,OAAO7E,EAAO,QAAU4H,IAIzC,GAAIxF,EAAQuN,MAAQ,MAAQ3P,IAAUtB,IAAW,UAAYA,IAAW,UAAYA,IAAW,SAAU,CACvG+Q,EAAOG,YAAc,kBACrBH,GAAOE,KAAOE,KAAKC,UAAU1N,EAAQlC,OAASF,EAAMmF,OAAO/C,IAI7D,GAAIA,EAAQ7D,YAAa,CACvBkR,EAAOG,YAAc,mCACrBH,GAAOE,KAAOF,EAAOE,MAAQ3P,MAAOyP,EAAOE,SAK7C,GAAIvN,EAAQ9D,cAAgBiR,IAAS,OAASA,IAAS,UAAYA,IAAS,SAAU,CACpFE,EAAOF,KAAO,MACd,IAAInN,EAAQ7D,YAAakR,EAAOE,KAAKI,QAAUR,CAC/C,IAAIS,GAAa5N,EAAQ4N,UACzB5N,GAAQ4N,WAAa,SAASzI,GAC5BA,EAAI0I,iBAAiB,yBAA0BV,EAC/C,IAAIS,EAAY,MAAOA,GAAW3Q,MAAMhB,KAAMc,YAKlD,GAAIsQ,EAAOF,OAAS,QAAUnN,EAAQ7D,YAAa,CACjDkR,EAAOS,YAAc,MAIvB,GAAIjI,GAAQ7F,EAAQ6F,KACpB7F,GAAQ6F,MAAQ,SAASV,EAAK4I,EAAYC,GACxChO,EAAQ+N,WAAaA,CACrB/N,GAAQgO,YAAcA,CACtB,IAAInI,EAAOA,EAAM/I,KAAKkD,EAAQtD,QAASyI,EAAK4I,EAAYC,GAI1D,IAAI7I,GAAMnF,EAAQmF,IAAM9J,EAAS4S,KAAK/S,EAAEgH,OAAOmL,EAAQrN,GACvDpC,GAAMuD,QAAQ,UAAWvD,EAAOuH,EAAKnF,EACrC,OAAOmF,GAIT,IAAIiI,IACFlE,OAAU,OACVgF,OAAU,MACVhJ,MAAU,QACViJ,SAAU,SACVC,KAAU,MAKZ/S,GAAS4S,KAAO,WACd,MAAO5S,GAASF,EAAE8S,KAAKhR,MAAM5B,EAASF,EAAG4B,WAQ3C,IAAIsR,GAAShT,EAASgT,OAAS,SAASrO,GACtCA,IAAYA,KACZ,IAAIA,EAAQsO,OAAQrS,KAAKqS,OAAStO,EAAQsO,MAC1CrS,MAAKsS,aACLtS,MAAK2G,WAAW3F,MAAMhB,KAAMc,WAK9B,IAAIyR,GAAgB,YACpB,IAAIC,GAAgB,cACpB,IAAIC,GAAgB,QACpB,IAAIC,GAAgB,0BAGpBzT,GAAEgH,OAAOmM,EAAOvS,UAAWoC,GAIzB0E,WAAY,aAQZgM,MAAO,SAASA,EAAOtQ,EAAMC,GAC3B,IAAKrD,EAAE2T,SAASD,GAAQA,EAAQ3S,KAAK6S,eAAeF,EACpD,IAAI1T,EAAEqC,WAAWe,GAAO,CACtBC,EAAWD,CACXA,GAAO,GAET,IAAKC,EAAUA,EAAWtC,KAAKqC,EAC/B,IAAIyQ,GAAS9S,IACbZ,GAAS2T,QAAQJ,MAAMA,EAAO,SAASK,GACrC,GAAIpS,GAAOkS,EAAOG,mBAAmBN,EAAOK,EAC5C,IAAIF,EAAOI,QAAQ5Q,EAAU1B,EAAMyB,KAAU,MAAO,CAClDyQ,EAAO5N,QAAQlE,MAAM8R,GAAS,SAAWzQ,GAAMqD,OAAO9E,GACtDkS,GAAO5N,QAAQ,QAAS7C,EAAMzB,EAC9BxB,GAAS2T,QAAQ7N,QAAQ,QAAS4N,EAAQzQ,EAAMzB,KAGpD,OAAOZ,OAKTkT,QAAS,SAAS5Q,EAAU1B,EAAMyB,GAChC,GAAIC,EAAUA,EAAStB,MAAMhB,KAAMY,IAIrCuS,SAAU,SAASH,EAAUjP,GAC3B3E,EAAS2T,QAAQI,SAASH,EAAUjP,EACpC,OAAO/D,OAMTsS,YAAa,WACX,IAAKtS,KAAKqS,OAAQ,MAClBrS,MAAKqS,OAASpT,EAAEuH,OAAOxG,KAAM,SAC7B,IAAI2S,GAAON,EAASpT,EAAEyD,KAAK1C,KAAKqS,OAChC,QAAQM,EAAQN,EAAO/F,QAAU,KAAM,CACrCtM,KAAK2S,MAAMA,EAAO3S,KAAKqS,OAAOM,MAMlCE,eAAgB,SAASF,GACvBA,EAAQA,EAAMnJ,QAAQkJ,EAAc,QACtBlJ,QAAQ+I,EAAe,WACvB/I,QAAQgJ,EAAY,SAAShC,EAAO4C,GACnC,MAAOA,GAAW5C,EAAQ,aAE3BhH,QAAQiJ,EAAY,WAClC,OAAO,IAAIY,QAAO,IAAMV,EAAQ,yBAMlCM,mBAAoB,SAASN,EAAOK,GAClC,GAAI5B,GAASuB,EAAMW,KAAKN,GAAUrT,MAAM,EACxC,OAAOV,GAAE+F,IAAIoM,EAAQ,SAASmC,EAAO/Q,GAEnC,GAAIA,IAAM4O,EAAOhR,OAAS,EAAG,MAAOmT,IAAS,IAC7C,OAAOA,GAAQC,mBAAmBD,GAAS,SAcjD,IAAIE,GAAUrU,EAASqU,QAAU,WAC/BzT,KAAKgE,WACLhE,MAAK0T,SAAWzU,EAAE6F,KAAK9E,KAAK0T,SAAU1T,KAGtC,UAAW2T,UAAW,YAAa,CACjC3T,KAAK4T,SAAWD,OAAOC,QACvB5T,MAAK+S,QAAUY,OAAOZ,SAK1B,IAAIc,GAAgB,cAGpB,IAAIC,GAAe,YAGnB,IAAIC,GAAe,MAGnBN,GAAQO,QAAU,KAGlB/U,GAAEgH,OAAOwN,EAAQ5T,UAAWoC,GAI1BgS,SAAU,GAGVC,OAAQ,WACN,GAAIC,GAAOnU,KAAK4T,SAASQ,SAAS5K,QAAQ,SAAU,MACpD,OAAO2K,KAASnU,KAAKpB,OAASoB,KAAKqU,aAIrCC,UAAW,WACT,GAAIH,GAAOnU,KAAKuU,eAAevU,KAAK4T,SAASQ,SAC7C,IAAIxV,GAAOuV,EAAKxU,MAAM,EAAGK,KAAKpB,KAAKwB,OAAS,GAAK,GACjD,OAAOxB,KAASoB,KAAKpB,MAMvB2V,eAAgB,SAASvB,GACvB,MAAOwB,WAAUxB,EAASxJ,QAAQ,OAAQ,WAK5C6K,UAAW,WACT,GAAI7D,GAAQxQ,KAAK4T,SAASa,KAAKjL,QAAQ,MAAO,IAAIgH,MAAM,OACxD,OAAOA,GAAQA,EAAM,GAAK,IAK5BkE,QAAS,SAASf,GAChB,GAAInD,IAASmD,GAAU3T,MAAM4T,SAASa,KAAKjE,MAAM,SACjD,OAAOA,GAAQA,EAAM,GAAK,IAI5BmE,QAAS,WACP,GAAIR,GAAOnU,KAAKuU,eACdvU,KAAK4T,SAASQ,SAAWpU,KAAKqU,aAC9B1U,MAAMK,KAAKpB,KAAKwB,OAAS,EAC3B,OAAO+T,GAAKS,OAAO,KAAO,IAAMT,EAAKxU,MAAM,GAAKwU,GAIlDU,YAAa,SAAS7B,GACpB,GAAIA,GAAY,KAAM,CACpB,GAAIhT,KAAK8U,gBAAkB9U,KAAK+U,iBAAkB,CAChD/B,EAAWhT,KAAK2U,cACX,CACL3B,EAAWhT,KAAK0U,WAGpB,MAAO1B,GAASxJ,QAAQqK,EAAe,KAKzCmB,MAAO,SAASjR,GACd,GAAI0P,EAAQO,QAAS,KAAM,IAAInH,OAAM,4CACrC4G,GAAQO,QAAU,IAIlBhU,MAAK+D,QAAmB9E,EAAEgH,QAAQrH,KAAM,KAAMoB,KAAK+D,QAASA,EAC5D/D,MAAKpB,KAAmBoB,KAAK+D,QAAQnF,IACrCoB,MAAK+U,iBAAmB/U,KAAK+D,QAAQkR,aAAe,KACpDjV,MAAKkV,eAAmB,gBAAkBvB,UAAW7C,SAASqE,mBAAsB,IAAKrE,SAASqE,aAAe,EACjHnV,MAAKoV,eAAmBpV,KAAK+U,kBAAoB/U,KAAKkV,cACtDlV,MAAKqV,kBAAqBrV,KAAK+D,QAAQuR,SACvCtV,MAAKuV,iBAAsBvV,KAAK+S,SAAW/S,KAAK+S,QAAQuC,UACxDtV,MAAK8U,cAAmB9U,KAAKqV,iBAAmBrV,KAAKuV,aACrDvV,MAAKgT,SAAmBhT,KAAK6U,aAG7B7U,MAAKpB,MAAQ,IAAMoB,KAAKpB,KAAO,KAAK4K,QAAQsK,EAAc,IAI1D,IAAI9T,KAAK+U,kBAAoB/U,KAAKqV,gBAAiB,CAIjD,IAAKrV,KAAKuV,gBAAkBvV,KAAKkU,SAAU,CACzC,GAAItV,GAAOoB,KAAKpB,KAAKe,MAAM,GAAI,IAAM,GACrCK,MAAK4T,SAASpK,QAAQ5K,EAAO,IAAMoB,KAAK2U,UAExC,OAAO,UAIF,IAAI3U,KAAKuV,eAAiBvV,KAAKkU,SAAU,CAC9ClU,KAAKmT,SAASnT,KAAK0U,WAAYlL,QAAS,QAQ5C,IAAKxJ,KAAKkV,gBAAkBlV,KAAK+U,mBAAqB/U,KAAK8U,cAAe,CACxE9U,KAAKwV,OAAS1E,SAASC,cAAc,SACrC/Q,MAAKwV,OAAOC,IAAM,cAClBzV,MAAKwV,OAAOE,MAAMC,QAAU,MAC5B3V,MAAKwV,OAAOI,UAAY,CACxB,IAAIC,GAAO/E,SAAS+E,IAEpB,IAAIC,GAAUD,EAAKE,aAAa/V,KAAKwV,OAAQK,EAAKG,YAAYC,aAC9DH,GAAQhF,SAASoF,MACjBJ,GAAQhF,SAASqF,OACjBL,GAAQlC,SAASwC,KAAO,IAAMpW,KAAKgT,SAIrC,GAAIqD,GAAmB1C,OAAO0C,kBAAoB,SAAU3F,EAAWC,GACrE,MAAO2F,aAAY,KAAO5F,EAAWC,GAKvC,IAAI3Q,KAAK8U,cAAe,CACtBuB,EAAiB,WAAYrW,KAAK0T,SAAU,WACvC,IAAI1T,KAAKoV,iBAAmBpV,KAAKwV,OAAQ,CAC9Ca,EAAiB,aAAcrW,KAAK0T,SAAU,WACzC,IAAI1T,KAAK+U,iBAAkB,CAChC/U,KAAKuW,kBAAoBC,YAAYxW,KAAK0T,SAAU1T,KAAKiU,UAG3D,IAAKjU,KAAK+D,QAAQyD,OAAQ,MAAOxH,MAAKyW,WAKxCC,KAAM,WAEJ,GAAIC,GAAsBhD,OAAOgD,qBAAuB,SAAUjG,EAAWC,GAC3E,MAAOiG,aAAY,KAAOlG,EAAWC,GAIvC,IAAI3Q,KAAK8U,cAAe,CACtB6B,EAAoB,WAAY3W,KAAK0T,SAAU,WAC1C,IAAI1T,KAAKoV,iBAAmBpV,KAAKwV,OAAQ,CAC9CmB,EAAoB,aAAc3W,KAAK0T,SAAU,OAInD,GAAI1T,KAAKwV,OAAQ,CACf1E,SAAS+E,KAAKgB,YAAY7W,KAAKwV,OAC/BxV,MAAKwV,OAAS,KAIhB,GAAIxV,KAAKuW,kBAAmBO,cAAc9W,KAAKuW,kBAC/C9C,GAAQO,QAAU,OAKpBrB,MAAO,SAASA,EAAOrQ,GACrBtC,KAAKgE,SAASjD,SAAS4R,MAAOA,EAAOrQ,SAAUA,KAKjDoR,SAAU,SAASpU,GACjB,GAAIuI,GAAU7H,KAAK6U,aAInB,IAAIhN,IAAY7H,KAAKgT,UAAYhT,KAAKwV,OAAQ,CAC5C3N,EAAU7H,KAAK0U,QAAQ1U,KAAKwV,OAAOS,eAGrC,GAAIpO,IAAY7H,KAAKgT,SAAU,MAAO,MACtC,IAAIhT,KAAKwV,OAAQxV,KAAKmT,SAAStL,EAC/B7H,MAAKyW,WAMPA,QAAS,SAASzD,GAEhB,IAAKhT,KAAKsU,YAAa,MAAO,MAC9BtB,GAAWhT,KAAKgT,SAAWhT,KAAK6U,YAAY7B,EAC5C,OAAO/T,GAAEiN,KAAKlM,KAAKgE,SAAU,SAASS,GACpC,GAAIA,EAAQkO,MAAMhQ,KAAKqQ,GAAW,CAChCvO,EAAQnC,SAAS0Q,EACjB,OAAO,UAYbG,SAAU,SAASH,EAAUjP,GAC3B,IAAK0P,EAAQO,QAAS,MAAO,MAC7B,KAAKjQ,GAAWA,IAAY,KAAMA,GAAWmB,UAAWnB,EAGxDiP,GAAWhT,KAAK6U,YAAY7B,GAAY,GAGxC,IAAIpU,GAAOoB,KAAKpB,IAChB,IAAIoU,IAAa,IAAMA,EAAS4B,OAAO,KAAO,IAAK,CACjDhW,EAAOA,EAAKe,MAAM,GAAI,IAAM,IAE9B,GAAI0J,GAAMzK,EAAOoU,CAGjBA,GAAWhT,KAAKuU,eAAevB,EAASxJ,QAAQuK,EAAc,IAE9D,IAAI/T,KAAKgT,WAAaA,EAAU,MAChChT,MAAKgT,SAAWA,CAGhB,IAAIhT,KAAK8U,cAAe,CACtB9U,KAAK+S,QAAQhP,EAAQyF,QAAU,eAAiB,gBAAiBsH,SAASiG,MAAO1N,OAI5E,IAAIrJ,KAAK+U,iBAAkB,CAChC/U,KAAKgX,YAAYhX,KAAK4T,SAAUZ,EAAUjP,EAAQyF,QAClD,IAAIxJ,KAAKwV,QAAWxC,IAAahT,KAAK0U,QAAQ1U,KAAKwV,OAAOS,eAAiB,CACzE,GAAIH,GAAU9V,KAAKwV,OAAOS,aAK1B,KAAKlS,EAAQyF,QAAS,CACpBsM,EAAQhF,SAASoF,MACjBJ,GAAQhF,SAASqF,QAGnBnW,KAAKgX,YAAYlB,EAAQlC,SAAUZ,EAAUjP,EAAQyF,cAKlD,CACL,MAAOxJ,MAAK4T,SAASqD,OAAO5N,GAE9B,GAAItF,EAAQmB,QAAS,MAAOlF,MAAKyW,QAAQzD,IAK3CgE,YAAa,SAASpD,EAAUZ,EAAUxJ,GACxC,GAAIA,EAAS,CACX,GAAIiL,GAAOb,EAASa,KAAKjL,QAAQ,qBAAsB,GACvDoK,GAASpK,QAAQiL,EAAO,IAAMzB,OACzB,CAELY,EAASwC,KAAO,IAAMpD,KAO5B5T,GAAS2T,QAAU,GAAIU,EAQvB,IAAIxN,GAAS,SAASiR,EAAYC,GAChC,GAAIC,GAASpX,IACb,IAAIqX,EAKJ,IAAIH,GAAcjY,EAAEkI,IAAI+P,EAAY,eAAgB,CAClDG,EAAQH,EAAWxN,gBACd,CACL2N,EAAQ,WAAY,MAAOD,GAAOpW,MAAMhB,KAAMc,YAIhD7B,EAAEgH,OAAOoR,EAAOD,EAAQD,EAIxB,IAAIG,GAAY,WAAYtX,KAAK0J,YAAc2N,EAC/CC,GAAUzX,UAAYuX,EAAOvX,SAC7BwX,GAAMxX,UAAY,GAAIyX,EAItB,IAAIJ,EAAYjY,EAAEgH,OAAOoR,EAAMxX,UAAWqX,EAI1CG,GAAME,UAAYH,EAAOvX,SAEzB,OAAOwX,GAITnR,GAAMD,OAASmE,EAAWnE,OAASmM,EAAOnM,OAASwJ,EAAKxJ,OAASwN,EAAQxN,OAASA,CAGlF,IAAIsD,GAAW,WACb,KAAM,IAAIsD,OAAM,kDAIlB,IAAIjE,GAAY,SAASjH,EAAOoC,GAC9B,GAAI6F,GAAQ7F,EAAQ6F,KACpB7F,GAAQ6F,MAAQ,SAASlB,GACvB,GAAIkB,EAAOA,EAAM/I,KAAKkD,EAAQtD,QAASkB,EAAO+G,EAAM3E,EACpDpC,GAAMuD,QAAQ,QAASvD,EAAO+G,EAAM3E,IAIxC,OAAO3E"}
For more information send a message to info at phpclasses dot org.