PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/sv_SE.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/sv_SE.php  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/sv_SE.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example script
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 6,519 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(

   
'Select' => 'Välj', // Select
   
'Erase' => 'Radera', // Erase
   
'Open' => 'Öppna', // Open
   
'Confirm_del' => 'Är du säker på att du vill radera denna fil?', //Are you sure you want to delete this file?
   
'All' => 'Alla', // All
   
'Files' => 'Filer', // Files
   
'Images' => 'Bilder', // Images
   
'Archives' => 'Arkiv', // Archives
   
'Error_Upload' => 'Den uppladdade filen överskrider max storleken.', // The uploaded file exceeds the max size allowed.
   
'Error_extension' => 'Filtypen är ej tillåten.', // File extension is not allowed.
   
'Upload_file' => 'Ladda upp', // Upload
   
'Filters' => 'Filter', // Filters
   
'Videos' => 'Videor', // Videos
   
'Music' => 'Musik', // Music
   
'New_Folder' => 'Ny katalog', // New Folder
   
'Folder_Created' => 'Katalogen har skapats', // Folder correctly created
   
'Existing_Folder' => 'Befintlig katalog', // Existing folder
   
'Confirm_Folder_del' => 'Är du säker på att du vill radera denna katalog samt dess innehåll?', // Are you sure to delete the folder and all the elements in it?
   
'Return_Files_List' => 'Tillbaka till filvisaren', // Return to files list
   
'Preview' => 'Förhandsgranska', // Preview
   
'Download' => 'Ladda hem', // Download
   
'Insert_Folder_Name' => 'Ange katalog namn:', // Insert folder name:
   
'Root' => 'root', // root
   
'Rename' => 'Byt namn', // Rename
   
'Back' => 'tillbaka', // back
   
'View' => 'Visa', // View
   
'View_list' => 'Listvy', // List view
   
'View_columns_list' => 'Columnvy', // Columns list view
   
'View_boxes' => 'Boxvy', // Box view
   
'Toolbar' => 'Verktygsfält', // Toolbar
   
'Actions' => 'Åtgärder', // Actions
   
'Rename_existing_file' => 'Det finns redan en fil med det namnet', // The file is already existing
   
'Rename_existing_folder' => 'Det finns redan en katalog med det namnet', // The folder is already existing
   
'Empty_name' => 'Du har ej angivet något namn', // The name is empty
   
'Text_filter' => 'text filter', // text filter
   
'Swipe_help' => 'Svep över filnamnet/katalognamnet för att visa åtgärder', // Swipe the name of file/folder to show options
   
'Upload_base' => 'Basal uppladdning', // Base upload
   
'Upload_java' => 'JAVA uppladdning (för stora filer)', // JAVA upload (big size files)
   
'Upload_java_help' => "Om Java Appleten inte laddar, 1. säkerställ att Java är installerat, <a href='http://java.com/en/download/'>ladda hem</a> och installera om det saknas 2. säkerställ att programmet inte blokeras av din brandvägg", // If the Java Applet doesn't load, 1. make sure you have Java installed, otherwise <a href='http://java.com/en/download/'>[download link]</a> 2. make sure nothing is blocked by your firewall
   
'Upload_base_help' => "Dra och släpa filer eller klicka ovan och välj en eller flera filer. När uppladningen är klar, klicka på 'Tillbaka till filvisaren' knappen.", // Drag & Drop files or click in the area above (modern browsers) and select the file(s). When the upload is complete, click the 'Return to files list' button.
   
'Type_dir' => 'katalog', // dir
   
'Type' => 'Typ', // Type
   
'Dimension' => 'Dimension', // Dimension
   
'Size' => 'Storlek', // Size
   
'Date' => 'Datum', // Date
   
'Filename' => 'Filname', // Filename
   
'Operations' => 'Handlingar', // Operations
   
'Date_type' => 'y-m-d', // y-m-d
   
'OK' => 'OK', // OK
   
'Cancel' => 'Avbryt', // Cancel
   
'Sorting' => 'sortering', // sorting
   
'Show_url' => 'visa sökväg', // show URL
   
'Extract' => 'packa upp här', // extract here
   
'File_info' => 'fil information', // file info
   
'Edit_image' => 'editera bild', // edit image
   
'Duplicate' => 'Duplicera', // Duplicate
   
'Folders' => 'Folders', // Folders
   
'Copy' => 'Kopiera', // Copy
   
'Cut' => 'Klipp ut', // Cut
   
'Paste' => 'Klistra in', // Paste
   
'CB' => 'Urklipp', //CB, clipboard
   
'Paste_Here' => 'Klistra in i denna mapp', // Paste to this directory
   
'Paste_Confirm' => 'Är du säker på att du vill klistra in i denna mapp? Befintliga filer och mappar kan bli överskrivna.', // Are you sure you want to paste to this directory? This will overwrite existing files/folders if encountered any.
   
'Paste_Failed' => 'Misslyckades med att klistra in fil(er)', // Failed to paste file(s)
   
'Clear_Clipboard' => 'Rensa urklipp', // Clear clipboard
   
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Är du säker på att du vill rensa urklipp?', // Are you sure you want to clear the clipboard?
   
'Files_ON_Clipboard' => 'Det finns filer i urklipp.', // There are files on the clipboard.
   
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'De valda filerna/mapparna är för stora för att %s. Gräns: %d MB per operation', // The selected files/folders are too big to %s. Limit: %d MB/operation %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'För många filer/mappar är valda för att de ska kunna %s. Gräns: #d filer per operation', // You selected too many files/folders to %s. Limit: %d files/operation %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Du har ej behörighet att %s filer.', // You are not allowed to %s files. %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
   
'Aviary_No_Save' => 'Misslyckades med att spara bild', // Could not save image
   
'Zip_No_Extract' => 'Misslyckades med att packa upp. Filen kan eventuellt vara korrupt.', // Could not extract. File might be corrupt.
   
'Zip_Invalid' => 'Filtypen stöds ej. Stödja filtyper: zip, gz och tar.', // This extension is not supported. Valid: zip, gz, tar.
   
'Dir_No_Write' => 'Det går ej att skriva till den valda sökvägen.', // The directory you selected is not writable.
   
'Function_Disabled' => 'Funktionen för att %s är inaktiverad.', // The %s function has been disabled by the server. %s = cut or copy
   
'File_Permission' => 'File permission',
   
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Changing %s permissions are not allowed.', // %s = files or folders
   
'File_Permission_Recursive' => 'Apply recursively?',
   
'File_Permission_Wrong_Mode' => "The supplied permission mode is incorrect.",
   
'User' => 'User',
   
'Group' => 'Group',
   
'Yes' => 'Yes',
   
'No' => 'No',
   
'Lang_Not_Found' => 'Could not find language.',
   
'Lang_Change' => 'Change the language',
   
'File_Not_Found' => 'Could not find the file.',
   
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'You are not allowed to %s this file.', // %s = open or edit
   
'Edit' => 'Edit',
   
'Edit_File' => "Edit file's content",
   
'File_Save_OK' => "File successfully saved.",
   
'File_Save_Error' => "There was an error while saving the file.",
   
'New_File' => 'New File',
   
'No_Extension' => 'You have to add a file extension.',
   
'Valid_Extensions' => 'Valid extensions: %s', // %s = txt,log etc.

);

For more information send a message to info at phpclasses dot org.