PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/pl.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/pl.php  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/pl.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example script
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,994 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(

   
'Select' => 'Wybierz',
   
'Erase' => 'Usuń',
   
'Open' => 'Otwórz',
   
'Confirm_del' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć ten plik?',
   
'All' => 'Wszystkie',
   
'Files' => 'Pliki',
   
'Images' => 'Zdjęcia',
   
'Archives' => 'Archiwa',
   
'Error_Upload' => 'Plik przekracza maksymalny dozwolony rozmiar.',
   
'Error_extension' => 'Niedozwolone rozszerzenie pliku.',
   
'Upload_file' => 'Wgraj plik',
   
'Filters' => 'Filtr widoku',
   
'Videos' => 'Filmy',
   
'Music' => 'Muzyka',
   
'New_Folder' => 'Nowy folder',
   
'Folder_Created' => 'Folder został utworzony poprawnie',
   
'Existing_Folder' => 'Istniejący folder',
   
'Confirm_Folder_del' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć folder i wszystko co znajduje się w nim?',
   
'Return_Files_List' => 'Powrót do listy plików',
   
'Preview' => 'Podgląd',
   
'Download' => 'Pobierz',
   
'Insert_Folder_Name' => 'Podaj nazwę folderu:',
   
'Root' => 'root',
   
'Rename' => 'Zmień nazwę',
   
'Back' => '[..]',
   
'View' => 'Widok',
   
'View_list' => 'Lista',
   
'View_columns_list' => 'Kolumnowy',
   
'View_boxes' => 'Blokowy',
   
'Toolbar' => 'Pasek',
   
'Actions' => 'Opcje',
   
'Rename_existing_file' => 'Ten plik już tutaj umieszczono',
   
'Rename_existing_folder' => 'Ten folder już tutaj utworzono',
   
'Empty_name' => 'Nie podano wymaganej nazwy',
   
'Text_filter' => 'wpisz txt',
   
'Swipe_help' => 'Kliknij w nazwę pliku/folderu by wyświetlić dostępne opcje',
   
'Upload_base' => 'Wgrywanie standardowe',
   
'Upload_java' => 'Wgrywanie przez skrypty JS (dla dużych plików)',
   
'Upload_java_help' => "Jeżeli ten aplet JS nie powoduje wgrywania 1. Sprawdź czy masz pobraną i uruchomioną obsługę skryptów w JAVA na stronie JAVA <a href='http://java.com/en/download/'>[pobierz]</a> 2. Upewnij się, że nie jest to blokada wynikająca z ustawień zapory firewall",
   
'Upload_base_help' => "Zastosuj metodę Przeciągnij & Upuść w obszar powyżej, lub kliknij tam (opcja dotyczy tylko najnowszych przeglądarek). Wybierz plik i kliknij Otwórz. Kiedy zakończy się proces wgrywania, kliknij Powrót do listy plików na górze, by zakończyć.",
   
'Type_dir' => 'FLD',
   
'Type' => 'Roz.',
   
'Dimension' => 'Rozmiar',
   
'Size' => 'Wlk.',
   
'Date' => ' Czas',
   
'Filename' => 'Nazwa',
   
'Operations' => 'Opcje',
   
'Date_type' => 'd-m-y',
   
'OK' => 'OK',
   
'Cancel' => 'Anuluj',
   
'Sorting' => 'SORTOWANIE',
   
'Show_url' => 'pokaż URL',
   
'Extract' => 'rozpakuj tutaj',
   
'File_info' => 'info o pliku',
   
'Edit_image' => 'edycja obrazu',
   
'Duplicate' => 'Powiel',
   
'Folders' => 'Foldery',
   
'Copy' => 'Kopiuj',
   
'Cut' => 'Wytnij',
   
'Paste' => 'Wklej',
   
'CB' => 'Schowek', // clipboard
   
'Paste_Here' => 'Wklej do tego folderu',
   
'Paste_Confirm' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wkleić to do tego folderu? Operacja nadpisze istniejące już wczesniej pliki/podfoldery bez możliwości ich odzyskania.',
   
'Paste_Failed' => 'Operacja wklejenia plików nie powiodła się',
   
'Clear_Clipboard' => 'Wyczyść schowek',
   
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Czy jesteś pewien, że chcesz wyczyścić zasoby schowka?',
   
'Files_ON_Clipboard' => 'Do schowka zostały dodane pliki.',
   
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'Wybrane pliki/foldery mają zbyt duży rozmiar by wykonać operację %s. Obowiązuje ograniczenie do: %d MB/etap operacji', // %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Wybrałeś zbyt wiele plików/folderów by wykonać operację %s. Limit: %d plików/etap operacji', // %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Nie masz uprawnień do wykonania działania %s na tych plikach.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
   
'Aviary_No_Save' => 'Nie można zapisać obrazka',
   
'Zip_No_Extract' => 'Archiwum ZIP nie może zostać rozpakowane tam. Plik może być uszkodzony.',
   
'Zip_Invalid' => 'Te rozszerzenia plików nie posiadają tutaj naszego wspierane. Dopuszczamy tylko format: zip, gz, tar.',
   
'Dir_No_Write' => 'Folder który wybrałeś, nie posiada uprawnień chmod umożliwiających poprawny zapis.',
   
'Function_Disabled' => 'Operacja %s została zablokowana przez oprogramowanie Twojego serwera.', // %s = cut or copy
   
'File_Permission' => 'Uprawnienia pliku',
   
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Zmiana uprawnień dla %s jest niedozwolona.', // %s = files or folders
   
'File_Permission_Recursive' => 'Zastosować rekursywnie?',
   
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Zastosowane uprawnienia są niepoprawne.",
   
'User' => 'Użytkownik',
   
'Group' => 'Grupa',
   
'Yes' => 'Tak',
   
'No' => 'Nie',
   
'Lang_Not_Found' => 'Nie znaleziono języka.',
   
'Lang_Change' => 'Zmień język',
   
'File_Not_Found' => 'Nie można znaleźć pliku.',
   
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Nie masz uprawnien do pliku %s.', // %s = open or edit
   
'Edit' => 'Edytuj',
   
'Edit_File' => "Edytuj zawartość pliku",
   
'File_Save_OK' => "Plik został zapisany.",
   
'File_Save_Error' => "Wystąpił błąd podczas zapisywania pliku.",
   
'New_File' => 'Utwórz plik',
   
'No_Extension' => 'Musisz dodać rozszerzenie do pliku.',
   
'Valid_Extensions' => 'Poprawne rozszerzenia: %s', // %s = txt,log etc.

);

For more information send a message to info at phpclasses dot org.