PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/sq.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/sq.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/sq.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,974 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","sq",{euro:"Shenja e Euros",lsquo:"Thonjëza majtas me një vi",rsquo:"Thonjëza djathtas me një vi",ldquo:"Thonjëza majtas",rdquo:"Thonjëza djathtas",ndash:"En viza lidhëse",mdash:"Em viza lidhëse",iexcl:"Pikëçuditëse e përmbysur",cent:"Shenja e Centit",pound:"Shejna e Funtit",curren:"Shenja e valutës",yen:"Shenja e Jenit",brvbar:"Viza e këputur",sect:"Shenja e pjesës",uml:"Diaeresis",copy:"Shenja e të drejtave të kopjimit",ordf:"Feminine ordinal indicator",laquo:"Left-pointing double angle quotation mark",
not:"Nuk ka shenjë",reg:"Shenja e të regjistruarit",macr:"Macron",deg:"Shenja e shkallës",sup2:"Super-skripta dy",sup3:"Super-skripta tre",acute:"Theks i mprehtë",micro:"Shjenja e Mikros",para:"Pilcrow sign",middot:"Pika e Mesme",cedil:"Hark nën shkronja",sup1:"Super-skripta një",ordm:"Masculine ordinal indicator",raquo:"Right-pointing double angle quotation mark",frac14:"Thyesa një të katrat",frac12:"Thyesa një të dytat",frac34:"Thyesa tre të katrat",iquest:"Pikëpyetje e përmbysur",Agrave:"Shkronja e madhe latine A me theks të rëndë",
Aacute:"Shkronja e madhe latine A me theks akute",Acirc:"Shkronja e madhe latine A me theks lakor",Atilde:"Shkronja e madhe latine A me tildë",Auml:"Shkronja e madhe latine A me dy pika",Aring:"Shkronja e madhe latine A me unazë mbi",AElig:"Shkronja e madhe latine Æ",Ccedil:"Shkronja e madhe latine C me hark poshtë",Egrave:"Shkronja e madhe latine E me theks të rëndë",Eacute:"Shkronja e madhe latine E me theks akute",Ecirc:"Shkronja e madhe latine E me theks lakor",Euml:"Shkronja e madhe latine E me dy pika",
Igrave:"Shkronja e madhe latine I me theks të rëndë",Iacute:"Shkronja e madhe latine I me theks akute",Icirc:"Shkronja e madhe latine I me theks lakor",Iuml:"Shkronja e madhe latine I me dy pika",ETH:"Shkronja e madhe latine Eth",Ntilde:"Shkronja e madhe latine N me tildë",Ograve:"Shkronja e madhe latine O me theks të rëndë",Oacute:"Shkronja e madhe latine O me theks akute",Ocirc:"Shkronja e madhe latine O me theks lakor",Otilde:"Shkronja e madhe latine O me tildë",Ouml:"Shkronja e madhe latine O me dy pika",
times:"Shenja e shumëzimit",Oslash:"Shkronja e madhe latine O me vizë në mes",Ugrave:"Shkronja e madhe latine U me theks të rëndë",Uacute:"Shkronja e madhe latine U me theks akute",Ucirc:"Shkronja e madhe latine U me theks lakor",Uuml:"Shkronja e madhe latine U me dy pika",Yacute:"Shkronja e madhe latine Y me theks akute",THORN:"Shkronja e madhe latine Thorn",szlig:"Shkronja e vogë latine s e mprehtë",agrave:"Shkronja e vogë latine a me theks të rëndë",aacute:"Shkronja e vogë latine a me theks të mprehtë",
acirc:"Shkronja e vogël latine a me theks lakor",atilde:"Shkronja e vogël latine a me tildë",auml:"Shkronja e vogël latine a me dy pika",aring:"Shkronja e vogë latine a me unazë mbi",aelig:"Shkronja e vogë latine æ",ccedil:"Shkronja e vogël latine c me hark poshtë",egrave:"Shkronja e vogë latine e me theks të rëndë",eacute:"Shkronja e vogë latine e me theks të mprehtë",ecirc:"Shkronja e vogël latine e me theks lakor",euml:"Shkronja e vogël latine e me dy pika",igrave:"Shkronja e vogë latine i me theks të rëndë",
iacute:"Shkronja e vogë latine i me theks të mprehtë",icirc:"Shkronja e vogël latine i me theks lakor",iuml:"Shkronja e vogël latine i me dy pika",eth:"Shkronja e vogë latine eth",ntilde:"Shkronja e vogël latine n me tildë",ograve:"Shkronja e vogë latine o me theks të rëndë",oacute:"Shkronja e vogë latine o me theks të mprehtë",ocirc:"Shkronja e vogël latine o me theks lakor",otilde:"Shkronja e vogël latine o me tildë",ouml:"Shkronja e vogël latine o me dy pika",divide:"Shenja ndarëse",oslash:"Shkronja e vogël latine o me vizë në mes",
ugrave:"Shkronja e vogë latine u me theks të rëndë",uacute:"Shkronja e vogë latine u me theks të mprehtë",ucirc:"Shkronja e vogël latine u me theks lakor",uuml:"Shkronja e vogël latine u me dy pika",yacute:"Shkronja e vogë latine y me theks të mprehtë",thorn:"Shkronja e vogël latine thorn",yuml:"Shkronja e vogël latine y me dy pika",OElig:"Shkronja e madhe e bashkuar latine OE",oelig:"Shkronja e vogël e bashkuar latine oe",372:"Shkronja e madhe latine W me theks lakor",374:"Shkronja e madhe latine Y me theks lakor",
373:"Shkronja e vogël latine w me theks lakor",375:"Shkronja e vogël latine y me theks lakor",sbquo:"Single low-9 quotation mark",8219:"Single high-reversed-9 quotation mark",bdquo:"Double low-9 quotation mark",hellip:"Horizontal ellipsis",trade:"Shenja e Simbolit Tregtarë",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"Pulla",rarr:"Shigjeta djathtas",rArr:"Shenja të dyfishta djathtas",hArr:"Shigjeta e dyfishë majtas-djathtas",diams:"Black diamond suit",asymp:"Gati e barabar me"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.