PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/sl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/sl.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/sl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,319 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","sl",{euro:"Evro znak",lsquo:"Levi enojni narekovaj",rsquo:"Desni enojni narekovaj",ldquo:"Levi dvojni narekovaj",rdquo:"Desni dvojni narekovaj",ndash:"En pomišljaj",mdash:"Em pomišljaj",iexcl:"Obrnjen klicaj",cent:"Cent znak",pound:"Funt znak",curren:"Znak valute",yen:"Jen znak",brvbar:"Zlomljena črta",sect:"Znak oddelka",uml:"Diaeresis",copy:"Znak avtorskih pravic",ordf:"Ženski zaporedni kazalnik",laquo:"Levi obrnjen dvojni kotni narekovaj",not:"Ne znak",reg:"Registrirani znak",
macr:"Macron",deg:"Znak stopinj",sup2:"Nadpisano dva",sup3:"Nadpisano tri",acute:"Ostrivec",micro:"Mikro znak",para:"Pilcrow znak",middot:"Sredinska pika",cedil:"Cedilla",sup1:"Nadpisano ena",ordm:"Moški zaporedni kazalnik",raquo:"Desno obrnjen dvojni kotni narekovaj",frac14:"Ena četrtina",frac12:"Ena polovica",frac34:"Tri četrtine",iquest:"Obrnjen vprašaj",Agrave:"Velika latinska črka A s krativcem",Aacute:"Velika latinska črka A z ostrivcem",Acirc:"Velika latinska črka A s strešico",Atilde:"Velika latinska črka A z tildo",
Auml:"Velika latinska črka A z diaeresis-om",Aring:"Velika latinska črka A z obročem",AElig:"Velika latinska črka Æ",Ccedil:"Velika latinska črka C s cedillo",Egrave:"Velika latinska črka E s krativcem",Eacute:"Velika latinska črka E z ostrivcem",Ecirc:"Velika latinska črka E s strešico",Euml:"Velika latinska črka E z diaeresis-om",Igrave:"Velika latinska črka I s krativcem",Iacute:"Velika latinska črka I z ostrivcem",Icirc:"Velika latinska črka I s strešico",Iuml:"Velika latinska črka I z diaeresis-om",
ETH:"Velika latinska črka Eth",Ntilde:"Velika latinska črka N s tildo",Ograve:"Velika latinska črka O s krativcem",Oacute:"Velika latinska črka O z ostrivcem",Ocirc:"Velika latinska črka O s strešico",Otilde:"Velika latinska črka O s tildo",Ouml:"Velika latinska črka O z diaeresis-om",times:"Znak za množenje",Oslash:"Velika prečrtana latinska črka O",Ugrave:"Velika latinska črka U s krativcem",Uacute:"Velika latinska črka U z ostrivcem",Ucirc:"Velika latinska črka U s strešico",Uuml:"Velika latinska črka U z diaeresis-om",
Yacute:"Velika latinska črka Y z ostrivcem",THORN:"Velika latinska črka Thorn",szlig:"Mala ostra latinska črka s",agrave:"Mala latinska črka a s krativcem",aacute:"Mala latinska črka a z ostrivcem",acirc:"Mala latinska črka a s strešico",atilde:"Mala latinska črka a s tildo",auml:"Mala latinska črka a z diaeresis-om",aring:"Mala latinska črka a z obročem",aelig:"Mala latinska črka æ",ccedil:"Mala latinska črka c s cedillo",egrave:"Mala latinska črka e s krativcem",eacute:"Mala latinska črka e z ostrivcem",
ecirc:"Mala latinska črka e s strešico",euml:"Mala latinska črka e z diaeresis-om",igrave:"Mala latinska črka i s krativcem",iacute:"Mala latinska črka i z ostrivcem",icirc:"Mala latinska črka i s strešico",iuml:"Mala latinska črka i z diaeresis-om",eth:"Mala latinska črka eth",ntilde:"Mala latinska črka n s tildo",ograve:"Mala latinska črka o s krativcem",oacute:"Mala latinska črka o z ostrivcem",ocirc:"Mala latinska črka o s strešico",otilde:"Mala latinska črka o s tildo",ouml:"Mala latinska črka o z diaeresis-om",
divide:"Znak za deljenje",oslash:"Mala prečrtana latinska črka o",ugrave:"Mala latinska črka u s krativcem",uacute:"Mala latinska črka u z ostrivcem",ucirc:"Mala latinska črka u s strešico",uuml:"Mala latinska črka u z diaeresis-om",yacute:"Mala latinska črka y z ostrivcem",thorn:"Mala latinska črka thorn",yuml:"Mala latinska črka y z diaeresis-om",OElig:"Velika latinska ligatura OE",oelig:"Mala latinska ligatura oe",372:"Velika latinska črka W s strešico",374:"Velika latinska črka Y s strešico",
373:"Mala latinska črka w s strešico",375:"Mala latinska črka y s strešico",sbquo:"Enojni nizki-9 narekovaj",8219:"Enojni visoki-obrnjen-9 narekovaj",bdquo:"Dvojni nizki-9 narekovaj",hellip:"Horizontalni izpust",trade:"Znak blagovne znamke",9658:"Črni desno-usmerjen kazalec",bull:"Krogla",rarr:"Desno-usmerjena puščica",rArr:"Desno-usmerjena dvojna puščica",hArr:"Leva in desna dvojna puščica",diams:"Črna kara",asymp:"Skoraj enako"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.