PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/pl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/pl.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/pl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,321 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","pl",{euro:"Znak euro",lsquo:"Cudzysłów pojedynczy otwierający",rsquo:"Cudzysłów pojedynczy zamykający",ldquo:"Cudzysłów apostrofowy otwierający",rdquo:"Cudzysłów apostrofowy zamykający",ndash:"Półpauza",mdash:"Pauza",iexcl:"Odwrócony wykrzyknik",cent:"Znak centa",pound:"Znak funta",curren:"Znak waluty",yen:"Znak jena",brvbar:"Przerwana pionowa kreska",sect:"Paragraf",uml:"Diereza",copy:"Znak praw autorskich",ordf:"Wskaźnik rodzaju żeńskiego liczebnika porządkowego",
laquo:"Lewy cudzysłów ostrokątny",not:"Znak negacji",reg:"Zastrzeżony znak towarowy",macr:"Makron",deg:"Znak stopnia",sup2:"Druga potęga",sup3:"Trzecia potęga",acute:"Akcent ostry",micro:"Znak mikro",para:"Znak akapitu",middot:"Kropka środkowa",cedil:"Cedylla",sup1:"Pierwsza potęga",ordm:"Wskaźnik rodzaju męskiego liczebnika porządkowego",raquo:"Prawy cudzysłów ostrokątny",frac14:"Ułamek zwykły jedna czwarta",frac12:"Ułamek zwykły jedna druga",frac34:"Ułamek zwykły trzy czwarte",iquest:"Odwrócony znak zapytania",
Agrave:"Wielka litera A z akcentem ciężkim",Aacute:"Wielka litera A z akcentem ostrym",Acirc:"Wielka litera A z akcentem przeciągłym",Atilde:"Wielka litera A z tyldą",Auml:"Wielka litera A z dierezą",Aring:"Wielka litera A z kółkiem",AElig:"Wielka ligatura Æ",Ccedil:"Wielka litera C z cedyllą",Egrave:"Wielka litera E z akcentem ciężkim",Eacute:"Wielka litera E z akcentem ostrym",Ecirc:"Wielka litera E z akcentem przeciągłym",Euml:"Wielka litera E z dierezą",Igrave:"Wielka litera I z akcentem ciężkim",
Iacute:"Wielka litera I z akcentem ostrym",Icirc:"Wielka litera I z akcentem przeciągłym",Iuml:"Wielka litera I z dierezą",ETH:"Wielka litera Eth",Ntilde:"Wielka litera N z tyldą",Ograve:"Wielka litera O z akcentem ciężkim",Oacute:"Wielka litera O z akcentem ostrym",Ocirc:"Wielka litera O z akcentem przeciągłym",Otilde:"Wielka litera O z tyldą",Ouml:"Wielka litera O z dierezą",times:"Znak mnożenia wektorowego",Oslash:"Wielka litera O z przekreśleniem",Ugrave:"Wielka litera U z akcentem ciężkim",Uacute:"Wielka litera U z akcentem ostrym",
Ucirc:"Wielka litera U z akcentem przeciągłym",Uuml:"Wielka litera U z dierezą",Yacute:"Wielka litera Y z akcentem ostrym",THORN:"Wielka litera Thorn",szlig:"Mała litera ostre s (eszet)",agrave:"Mała litera a z akcentem ciężkim",aacute:"Mała litera a z akcentem ostrym",acirc:"Mała litera a z akcentem przeciągłym",atilde:"Mała litera a z tyldą",auml:"Mała litera a z dierezą",aring:"Mała litera a z kółkiem",aelig:"Mała ligatura æ",ccedil:"Mała litera c z cedyllą",egrave:"Mała litera e z akcentem ciężkim",
eacute:"Mała litera e z akcentem ostrym",ecirc:"Mała litera e z akcentem przeciągłym",euml:"Mała litera e z dierezą",igrave:"Mała litera i z akcentem ciężkim",iacute:"Mała litera i z akcentem ostrym",icirc:"Mała litera i z akcentem przeciągłym",iuml:"Mała litera i z dierezą",eth:"Mała litera eth",ntilde:"Mała litera n z tyldą",ograve:"Mała litera o z akcentem ciężkim",oacute:"Mała litera o z akcentem ostrym",ocirc:"Mała litera o z akcentem przeciągłym",otilde:"Mała litera o z tyldą",ouml:"Mała litera o z dierezą",
divide:"Anglosaski znak dzielenia",oslash:"Mała litera o z przekreśleniem",ugrave:"Mała litera u z akcentem ciężkim",uacute:"Mała litera u z akcentem ostrym",ucirc:"Mała litera u z akcentem przeciągłym",uuml:"Mała litera u z dierezą",yacute:"Mała litera y z akcentem ostrym",thorn:"Mała litera thorn",yuml:"Mała litera y z dierezą",OElig:"Wielka ligatura OE",oelig:"Mała ligatura oe",372:"Wielka litera W z akcentem przeciągłym",374:"Wielka litera Y z akcentem przeciągłym",373:"Mała litera w z akcentem przeciągłym",
375:"Mała litera y z akcentem przeciągłym",sbquo:"Pojedynczy apostrof dolny",8219:"Pojedynczy apostrof górny",bdquo:"Podwójny apostrof dolny",hellip:"Wielokropek",trade:"Znak towarowy",9658:"Czarny wskaźnik wskazujący w prawo",bull:"Punktor",rarr:"Strzałka w prawo",rArr:"Podwójna strzałka w prawo",hArr:"Podwójna strzałka w lewo",diams:"Czarny znak karo",asymp:"Znak prawie równe"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.