PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/nl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/nl.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/nl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,722 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","nl",{euro:"Euro-teken",lsquo:"Linker enkel aanhalingsteken",rsquo:"Rechter enkel aanhalingsteken",ldquo:"Linker dubbel aanhalingsteken",rdquo:"Rechter dubbel aanhalingsteken",ndash:"En dash",mdash:"Em dash",iexcl:"Omgekeerd uitroepteken",cent:"Cent-teken",pound:"Pond-teken",curren:"Valuta-teken",yen:"Yen-teken",brvbar:"Gebroken streep",sect:"Paragraaf-teken",uml:"Trema",copy:"Copyright-teken",ordf:"Vrouwelijk ordinaal",laquo:"Linker guillemet",not:"Ongelijk-teken",
reg:"Geregistreerd handelsmerk-teken",macr:"Macron",deg:"Graden-teken",sup2:"Superscript twee",sup3:"Superscript drie",acute:"Accent aigu",micro:"Micro-teken",para:"Alinea-teken",middot:"Halfhoge punt",cedil:"Cedille",sup1:"Superscript een",ordm:"Mannelijk ordinaal",raquo:"Rechter guillemet",frac14:"Breuk kwart",frac12:"Breuk half",frac34:"Breuk driekwart",iquest:"Omgekeerd vraagteken",Agrave:"Latijnse hoofdletter A met een accent grave",Aacute:"Latijnse hoofdletter A met een accent aigu",Acirc:"Latijnse hoofdletter A met een circonflexe",
Atilde:"Latijnse hoofdletter A met een tilde",Auml:"Latijnse hoofdletter A met een trema",Aring:"Latijnse hoofdletter A met een corona",AElig:"Latijnse hoofdletter Æ",Ccedil:"Latijnse hoofdletter C met een cedille",Egrave:"Latijnse hoofdletter E met een accent grave",Eacute:"Latijnse hoofdletter E met een accent aigu",Ecirc:"Latijnse hoofdletter E met een circonflexe",Euml:"Latijnse hoofdletter E met een trema",Igrave:"Latijnse hoofdletter I met een accent grave",Iacute:"Latijnse hoofdletter I met een accent aigu",
Icirc:"Latijnse hoofdletter I met een circonflexe",Iuml:"Latijnse hoofdletter I met een trema",ETH:"Latijnse hoofdletter Eth",Ntilde:"Latijnse hoofdletter N met een tilde",Ograve:"Latijnse hoofdletter O met een accent grave",Oacute:"Latijnse hoofdletter O met een accent aigu",Ocirc:"Latijnse hoofdletter O met een circonflexe",Otilde:"Latijnse hoofdletter O met een tilde",Ouml:"Latijnse hoofdletter O met een trema",times:"Maal-teken",Oslash:"Latijnse hoofdletter O met een schuine streep",Ugrave:"Latijnse hoofdletter U met een accent grave",
Uacute:"Latijnse hoofdletter U met een accent aigu",Ucirc:"Latijnse hoofdletter U met een circonflexe",Uuml:"Latijnse hoofdletter U met een trema",Yacute:"Latijnse hoofdletter Y met een accent aigu",THORN:"Latijnse hoofdletter Thorn",szlig:"Latijnse kleine ringel-s",agrave:"Latijnse kleine letter a met een accent grave",aacute:"Latijnse kleine letter a met een accent aigu",acirc:"Latijnse kleine letter a met een circonflexe",atilde:"Latijnse kleine letter a met een tilde",auml:"Latijnse kleine letter a met een trema",
aring:"Latijnse kleine letter a met een corona",aelig:"Latijnse kleine letter æ",ccedil:"Latijnse kleine letter c met een cedille",egrave:"Latijnse kleine letter e met een accent grave",eacute:"Latijnse kleine letter e met een accent aigu",ecirc:"Latijnse kleine letter e met een circonflexe",euml:"Latijnse kleine letter e met een trema",igrave:"Latijnse kleine letter i met een accent grave",iacute:"Latijnse kleine letter i met een accent aigu",icirc:"Latijnse kleine letter i met een circonflexe",
iuml:"Latijnse kleine letter i met een trema",eth:"Latijnse kleine letter eth",ntilde:"Latijnse kleine letter n met een tilde",ograve:"Latijnse kleine letter o met een accent grave",oacute:"Latijnse kleine letter o met een accent aigu",ocirc:"Latijnse kleine letter o met een circonflexe",otilde:"Latijnse kleine letter o met een tilde",ouml:"Latijnse kleine letter o met een trema",divide:"Deel-teken",oslash:"Latijnse kleine letter o met een schuine streep",ugrave:"Latijnse kleine letter u met een accent grave",
uacute:"Latijnse kleine letter u met een accent aigu",ucirc:"Latijnse kleine letter u met een circonflexe",uuml:"Latijnse kleine letter u met een trema",yacute:"Latijnse kleine letter y met een accent aigu",thorn:"Latijnse kleine letter thorn",yuml:"Latijnse kleine letter y met een trema",OElig:"Latijnse hoofdletter Œ",oelig:"Latijnse kleine letter œ",372:"Latijnse hoofdletter W met een circonflexe",374:"Latijnse hoofdletter Y met een circonflexe",373:"Latijnse kleine letter w met een circonflexe",
375:"Latijnse kleine letter y met een circonflexe",sbquo:"Lage enkele aanhalingsteken",8219:"Hoge omgekeerde enkele aanhalingsteken",bdquo:"Lage dubbele aanhalingsteken",hellip:"Beletselteken",trade:"Trademark-teken",9658:"Zwarte driehoek naar rechts",bull:"Bullet",rarr:"Pijl naar rechts",rArr:"Dubbele pijl naar rechts",hArr:"Dubbele pijl naar links",diams:"Zwart ruitje",asymp:"Benaderingsteken"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.