PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cy.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cy.js  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/plugins/specialchar/dialogs/lang/cy.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,891 bytes
 

Contents

Class file image Download
/*
 Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
 For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","cy",{euro:"Arwydd yr Ewro",lsquo:"Dyfynnod chwith unigol",rsquo:"Dyfynnod dde unigol",ldquo:"Dyfynnod chwith dwbl",rdquo:"Dyfynnod dde dwbl",ndash:"Cysylltnod en",mdash:"Cysylltnod em",iexcl:"Ebychnod gwrthdro",cent:"Arwydd sent",pound:"Arwydd punt",curren:"Arwydd arian cyfred",yen:"Arwydd yen",brvbar:"Bar toriedig",sect:"Arwydd adran",uml:"Didolnod",copy:"Arwydd hawlfraint",ordf:"Dangosydd benywaidd",laquo:"Dyfynnod dwbl ar ongl i'r chwith",not:"Arwydd Nid",
reg:"Arwydd cofrestredig",macr:"Macron",deg:"Arwydd gradd",sup2:"Dau uwchsgript",sup3:"Tri uwchsgript",acute:"Acen ddyrchafedig",micro:"Arwydd micro",para:"Arwydd pilcrow",middot:"Dot canol",cedil:"Sedila",sup1:"Un uwchsgript",ordm:"Dangosydd gwrywaidd",raquo:"Dyfynnod dwbl ar ongl i'r dde",frac14:"Ffracsiwn cyffredin un cwarter",frac12:"Ffracsiwn cyffredin un hanner",frac34:"Ffracsiwn cyffredin tri chwarter",iquest:"Marc cwestiwn gwrthdroëdig",Agrave:"Priflythyren A Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",
Aacute:"Priflythyren A Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",Acirc:"Priflythyren A Lladinaidd gydag acen grom",Atilde:"Priflythyren A Lladinaidd gyda thild",Auml:"Priflythyren A Lladinaidd gyda didolnod",Aring:"Priflythyren A Lladinaidd gyda chylch uwchben",AElig:"Priflythyren Æ Lladinaidd",Ccedil:"Priflythyren C Lladinaidd gyda sedila",Egrave:"Priflythyren E Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",Eacute:"Priflythyren E Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",Ecirc:"Priflythyren E Lladinaidd gydag acen grom",
Euml:"Priflythyren E Lladinaidd gyda didolnod",Igrave:"Priflythyren I Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",Iacute:"Priflythyren I Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",Icirc:"Priflythyren I Lladinaidd gydag acen grom",Iuml:"Priflythyren I Lladinaidd gyda didolnod",ETH:"Priflythyren Eth",Ntilde:"Priflythyren N Lladinaidd gyda thild",Ograve:"Priflythyren O Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",Oacute:"Priflythyren O Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",Ocirc:"Priflythyren O Lladinaidd gydag acen grom",Otilde:"Priflythyren O Lladinaidd gyda thild",
Ouml:"Priflythyren O Lladinaidd gyda didolnod",times:"Arwydd lluosi",Oslash:"Priflythyren O Lladinaidd gyda strôc",Ugrave:"Priflythyren U Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",Uacute:"Priflythyren U Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",Ucirc:"Priflythyren U Lladinaidd gydag acen grom",Uuml:"Priflythyren U Lladinaidd gyda didolnod",Yacute:"Priflythyren Y Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",THORN:"Priflythyren Thorn",szlig:"Llythyren s fach Lladinaidd siarp ",agrave:"Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",
aacute:"Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",acirc:"Llythyren a fach Lladinaidd gydag acen grom",atilde:"Llythyren a fach Lladinaidd gyda thild",auml:"Llythyren a fach Lladinaidd gyda didolnod",aring:"Llythyren a fach Lladinaidd gyda chylch uwchben",aelig:"Llythyren æ fach Lladinaidd",ccedil:"Llythyren c fach Lladinaidd gyda sedila",egrave:"Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",eacute:"Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",ecirc:"Llythyren e fach Lladinaidd gydag acen grom",
euml:"Llythyren e fach Lladinaidd gyda didolnod",igrave:"Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",iacute:"Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",icirc:"Llythyren i fach Lladinaidd gydag acen grom",iuml:"Llythyren i fach Lladinaidd gyda didolnod",eth:"Llythyren eth fach",ntilde:"Llythyren n fach Lladinaidd gyda thild",ograve:"Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",oacute:"Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",ocirc:"Llythyren o fach Lladinaidd gydag acen grom",
otilde:"Llythyren o fach Lladinaidd gyda thild",ouml:"Llythyren o fach Lladinaidd gyda didolnod",divide:"Arwydd rhannu",oslash:"Llythyren o fach Lladinaidd gyda strôc",ugrave:"Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",uacute:"Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen ddyrchafedig",ucirc:"Llythyren u fach Lladinaidd gydag acen grom",uuml:"Llythyren u fach Lladinaidd gyda didolnod",yacute:"Llythyren y fach Lladinaidd gydag acen ddisgynedig",thorn:"Llythyren o fach Lladinaidd gyda strôc",yuml:"Llythyren y fach Lladinaidd gyda didolnod",
OElig:"Priflythyren cwlwm OE Lladinaidd ",oelig:"Priflythyren cwlwm oe Lladinaidd ",372:"Priflythyren W gydag acen grom",374:"Priflythyren Y gydag acen grom",373:"Llythyren w fach gydag acen grom",375:"Llythyren y fach gydag acen grom",sbquo:"Dyfynnod sengl 9-isel",8219:"Dyfynnod sengl 9-uchel cildro",bdquo:"Dyfynnod dwbl 9-isel",hellip:"Coll geiriau llorweddol",trade:"Arwydd marc masnachol",9658:"Pwyntydd du i'r dde",bull:"Bwled",rarr:"Saeth i'r dde",rArr:"Saeth ddwbl i'r dde",hArr:"Saeth ddwbl i'r chwith",
diams:"Siwt diemwnt du",asymp:"Bron yn hafal iddo"});
For more information send a message to info at phpclasses dot org.